mzk jelenia noweOd 1 marca 2019 r. dzieci i młodzież szkolna, uczniowie szkół policealnych, studenci, uczniowie szkół zagranicznych, dzieci niepełnosprawne oraz osoby, które ukończyły 70 rok życia, są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK Jelenia Góra.

WeterynarzMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń i wirusem grypy ptaków. 

ZaZaslugiDlaObronnosciKrajuW celu okazania wysokiego uznania Rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, Minister Obrony Narodowej może wyróżnić:

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział  Podgórzyn informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 04.03.2019 (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Sosnówka.

iceman logo

W sobotę 16 lutego 2019r. w Przesiece odbyła się VII edycja Biegu Icemana. Jak co roku na 10km trasie prawie 300 zawodników zmagało się z zimnem, śniegiem, lodem i błotem... a przede wszystkim z własnymi słabościami.

24 IMG 2717 miniW czwartek, 28 marca 2019r., w domu Kultury "Ekran" w Miłkowie zostało uroczyście oddane do użytku, wyremontowane pomieszczenie kuchenne.

Nieruchomości miniWÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

lgdLokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba umieściła na swojej stronie ogłoszenia o konkursach grantowych w następujących zakresach:

20190220 140904 miniW środę  20.02.2019r., w Miłkowie odbyła się niezwykła uroczystość. Państwo Maria i Stefan Gazdowie obchodzili 70-lecie pożycia małżeńskiego czyli kamienne gody.

FIO1 marca 2019r. (piątek) startuje DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW.
Program skierowany jest do MŁODYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiRada Nadzorcza Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu.

krusUbranie i obuwie robocze powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz panujących warunków atmosferycznych.

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn informuję, że 28 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w auli Szkoły Podstawowej w Podgórzynie odbędzie Sesja Nr VI.
W załączeniu porządek obrad i projekty uchwał. - więcej

1.    Korekta programu,
2.    projekty uchwał.

pobierz

Tematy:

 1.  Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcie do majątku Gminy  Podgórzyn od Starostwa Powiatowego prawa własności  działek nr 376/2 i 376/3  w Miłkowie  z przeznaczeniem pod drogę.
 2. Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie przeznaczenie do sprzedaży z majątku Gminy Podgórzyn działek nr 389/16, 389/17 i 389/18 obręb Miłków w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Wydanie opinii na temat wniosku p. Moniki Kowal  o poszerzenie drogi dojazdowej do działki nr 369/2 obręb Podgórzyn.
 4. Wydanie opinii na temat wniosku p. Kamila Nanowskiego Marczyce 47 o dzierżawę  części działki nr 111 Marczyce o powierzchni  130m2 na cele rolne i powierzchni 32m2  cele nierolne. Powierzchnia działki 1.100m2 w dzierżawie 275m2.
 5. Wydanie opinii na temat deklaracji użytkowania działki nr 55 obręb Miłków z wnioskami o zawarcie umów dzierżawy:
  -    Wojciech Szulc Miłków 47/1 – pod pomieszczenie gospodarcze 27,58m2 pod stanowisko parkingowe 52,87m2,
  -    Remigiusz Bibik Miłków 47/3 – pod ogród przydomowy 190m2 pod stanowisko parkingowe  30 m2.
 6. Sprawy różne.

pis logoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągów publicznych na terenie gminy Podgórzyn za rok 2018.

pis logoPaństwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze informuje, że w związku z prawidłowymi wynikami badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Miłkowie, woda z w/w wodociągu nadaje się do picia.

W związku z powyższym komunikat 1/19 z dnia 13 lutego 2019r. jest nieaktualny.

18 IMG 2181 miniW czwartek (14.02.2019r.) w Budynku Szkoły Podstawowej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Ścięgnach. Na zebranie przybyło 92 osoby uprawnione do głosowania.

16 IMG 2214 miniW piątek (15.02.2019r.) w Domu Strażaka odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Sosnówce. Na zebranie przybyło 100 osób uprawnionych do głosowania.

POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACYJNEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
21  lutego 2019 r. godz. 10.00, Biuro Rady w Podgórzyn ul. Żołnierska 14

Tematy:
1)    Wydanie opinii na temat sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie za 2018 r.
2)    Wydanie opinii na temat sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Podgórzyn w 2018 r .”
3)    Wydanie opinii na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Podgórzyn (dokumenty w załączeniu).
4)    Wydanie opinii na temat pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie warunków do osiedlenia się Polaka mieszkającego w Kazachstanie (dokumenty w załączeniu).
5)    Sprawy różne.

załaczniki

Tematy:
1)    Wydanie opinii na tematy zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2)    Wydanie opinii na temat pisma z OSP Podgórzyn w sprawie dotacji z budżetu Gminy Podgórzyn w wysokości 13.000,00 zł (pismo w załączeniu).
3)    Sprawy różne.

 

pobierz

AutokarW dniach 11-14 .04 2019 roku organizowana jest wycieczka Seniorów z Gminy Podgórzyn do Sandomierza, Zamościa i Łańcuta.

kirWiceszef Kancelarii Prezydenta poinformował, że żałoba po byłym premierze Janie Olszewskim rozpocznie się o północy z czwartku na piątek i potrwa do soboty do godz. 19:00 (15.02.2019 00:00 - 16.02.2019 19:00)

20190201 174045 mini1 lutego w piątkowe popołudnie w Schronisku Młodzieżowym  w Staniszowie odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci.

Kontrola GranicznaOd 10 do 16 lutego na granicy wewnętrznej zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna z powodu odbywającego się od poniedziałku w Warszawie "Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie" - poinformowała w piątek PAP Straż Graniczna.

20 IMG 2041 miniW Piątek (08.02.2019r.) w Hotelu "Chojnik" odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Zachełmiu. Na zebranie przybyło 56 osób uprawnionych do głosowania.

16 IMG 2000 miniWe wtorek (05.02.2019r.) w Klubie "Ekran" odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Miłkowie. Na zebranie przybyło 71 osób uprawnionych do głosowania.

18 IMG 1943 mini

W sobotę (02.02.2019r.) w Złotym Widoku w Przesiece odbył się jarmark oraz niezwykły koncert.

PogorzelcySciegny mini

Pomóżmy potrzebującym!
W wyniku pożaru jaki miał miejsce dnia 18 stycznia 2019r. ok 7:00 w Ścięgnach, spalił się dach oraz poddasze mieszkalne, natomiast dolana część budynku została zalana wodą.

14 IMG 1905 miniW piątek (01.02.2019r.) w Świetlicy Wiejskiej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Marczycach. Na zebranie przybyło 34 osoby uprawnione do głosowania.

23 IMG 1849 miniW środę (30.01.2019r.) w Chacie za Wsią odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne Gmin Powiatu Jeleniogórskiego, na którym podpisane zostało wspólne porozumienie w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej.

reklama mamoidzdopracy JEL.G2 miniProjekt "Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie jeleniogórskim"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.

10 IMG 1883 miniW czwartek (31.01.2019r.) w Świetlicy Wiejskiej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Głębocku. Na zebranie przybyło 28 osób uprawnionych do głosowania.

9 IMG 1769 miniW poniedziałek (28.01.2019r.) w OW Skalnik odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Borowicach. Na zebranie przybyło 11 osób uprawnionych do głosowania.

15 IMG 1803 miniWe wtorek (29.01.2019r.) w Centrum Aktywności Społecznej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Podgórzynie. Na zebranie przybyło 52 osoby uprawnione do głosowania.

Szwnowni Państwo,
W imieniu Bartosza Polaczka Przewodniczącego Rady Gminy Podgórzyn informuję, że 01.02.2019 r. o godz. 12.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Podgórzyn w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi dot. zorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych na 2019 r. dot. Worków do segregacji odpadów.

15 IMG 1619 miniW sobotę (28.01.2019r.) w centrum aktywności Społecznej Pogórze odbyło się podsumowanie i uroczysta dekoracja zwycięzców Górskiego Challenge 2018, organizowanego przez Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów.

21 IMG 1572 miniW piątek (25.01.2019r.) w Sali Sołeckiej "Lipy" odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Przesiece. Na zebranie przybyło 33 osoby uprawnione do głosowania.

Plan pracy , załącznik

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam poprawiony przez Panią Mecenas projekt uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej na posiedzenie Komisji Administracyjnej i Spraw Społecznych w dniu 30.01.2019r. godz.9.00.

pobierz załączniki

W załączeniu przesyłam projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Podgórzyn na Sesję w dniu 30.01.2019 r. Projekt został zaakceptowany przez Panią Mecenas.

pobierz załączniki

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam dodatkowe dwa projekty uchwał zgłoszone przez Wójta Gminy Podgórzyn na posiedzenie Komisji Administracyjnej i Spraw Społecznych w dniu 30.01.2019 r. godz.9.00:
1.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
2.    Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

pobierz załączniki

Szanowni Państwo,
W imieniu Bartosza Polaczka Przewodniczącego Rady Gminy Podgórzyn informuję, że 30 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się Sesja Nr V Rady Gminy Podgórzyn.
W załączeniu przesyłam:
1.    Porządek obrad Sesji Nr V – 30.01.2019 r.
2.    Projekt uchwały w sprawie opłaty na korzystanie z wychowania przedszkolnego.
3.    Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki na 2019 r.
4.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marczyce.
5.    Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głębock.
6.    Projekt uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Podgórzyn w Zgromadzeniu ZGK.
7.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata na Konferencję Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa.


Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Podgórzyn prześlę po zatwierdzeniu przez Panią Mecenas.

pobierz załączniki

11 IMG 1536 miniW środę (2019.01.23) w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu w ramach prac Rady Powiatu Jeleniogórskiego.

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu 24.01.2019r. (czwartek) w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

pobierz: tematy , program profilaktyczny

pobierz , plan , uchwała Głębock , uchwała Marczyce

ChmielewskiKowalewski1 miniDo 15 lutego trwa plebiscyt Nowin Jeleniogórskich na najpopularniejszego sportowca i trenera roku 2018 (wyłącznie z klubów regionu jeleniogórskiego). 

Remiza zachełmie miniW Zachełmiu, w dawnej remizie z początków XXw., powstaje Centrum Dziedzictwa i Aktywności Twórczej. Jednak aby powstało, potrzebne są środki i Stowarzyszenie "Karkonoskie Zachełmie" pozyskuje je na różne sposoby.

kirW związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że od piątku 18 stycznia 2019r. od godziny 17.00 do soboty 19 stycznia 2019r. do godziny 19.00 obowiązywać będzie żałoba narodowa.

23 stycznia 2019 r. w godz. od 11.00 do 13.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się posiedzenie wyjazdowe Komisji Turystyki, Sportu i Promocji Powiatu Jeleniogórskiego w ramach pomocy Rady Powiatu.
Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali:Bartosz Polaczek Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn oraz zainteresowani Radni Gminy Podgórzyn.

Aby zobaczyć tą cześć materiału należy posiadać specjalny login i hasło do strony.

Jeśli posiadasz takie dane zaloguj się używając wskaźnika po prawej stronie.

 

 • Ostatnia aktualizacja - 2019-02-21

NGO miniWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) wydłuża okres składania ofert i zwraca się z prośbą o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Doradczym dla organizacji pozarządowych.

03 IMG 1471 miniW piątek (11.01.2019r.) w Schronisku Młodzieżowym odbyły się wybory na funkcję Sołtysa w Staniszowie. Na zebranie przybyło 86 osób uprawnionych do głosowania.

 

Piesi zakazInformujemy, że w związku z rozpoczęciem zajęć w nowym budynku szkoły przy ul. Szkolnej 1, dzieci i młodzież nie mogą samodzielnie przychodzić i wychodzić ze szkoły (brak chodnika). Bardzo prosimy o dowożenie dzieci do szkoły własnymi samochodami lub o zadbanie, by dojeżdżały busami zapewnionymi przez Urząd Gminy w Podgórzynie.

SmieciUrząd Gminy Podgórzyn informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od dnia 01.01.2019 r. pozostaje w tej samej wysokości tj;
- Odpady segregowane 13 zł/os.
- Odpady niesegregowane 22/ os.
Termin płatności  za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest do 10-tego każdego miesiąca.

AnnaLatto miniZ wielkim smutkiem informujemy, że dnia 2019.01.05 (sobota) w wieku 65 lat zmarła Pani Anna Latto - była Wójt Gminy Podgórzyn.

 

Podatki2Informujemy o zmianie numeru konta bankowego Urzędu Gminy w Podgórzynie.

014 IMG 1279 mini

Ponad 50 osób pobiegło w charytatywnym biegu w Miłkowie, by zebrać pieniądze na rehabilitację Oskara Piątka.

62190220.12.2018r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" została podpisana umowa na budowę budynków użyteczności publicznej w Miłkowie i Ścięgnach.

1 P1200548 001 miniJuż za parę dni zasiądziemy wszyscy do rodzinnych, wigilijnych stołów, by cieszyć się wspomnieniem o narodzinach Jezusa. To wyjątkowy czas, który daje wszystkim nadzieję i otuchę, w którym wszyscy chcemy i staramy się być lepszymi ludźmi.

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi prowadzonymi na sieci wodociągowej w nocy z 19.12.2018 – 20.12.2018 (środa – czwartek) w godzinach od 22:00 do 06:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:

 •  Marczyce
 • Staniszów i Słoneczna Dolina
 • Podgórzyn, ul. Nowa oraz Spacerowa

 

56 IMG 1008 miniNa sobotni dzień otwarty nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przybyło tylu chętnych, że trzeba było podzielić zwiedzanie budynku na dwie tury.

 

24 IMG 0831 miniW piątek, w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" obyło się niezwykłe święto. Dwie pary obchodziły swoje Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego.

47 IMG 0707 miniW niedzielę 9 grudnia 2018r w OW Bałtyk zagościli niezwykli goście, zaproszeni przez Radę Sołecką oraz Panią Sołtys Przesieki. A był to Mikołaj wraz ze swoją świtą - Elfami i Reniferem Rudolfem.

Spis zajęć dla dzieci i dorosłych.

05 IMG 0488 mini1 grudnia 2018r w nowo wybudowanej restauracji Aquakutura obyły się, zorganizowane przez Stowarzyszenie "Mopsy w Potrzebie",  Mopsie Mikołajki.

krusChoroby odzwierzęce mogą być spowodowane przez około 90 gatunków różnych drobnoustrojów i pasożytów. Rocznie zapada na nie ponad 40.000 osób. Można się ich jednak ustrzec, zachowując podstawowe zasady.

 

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej w dniu 05.12.2018r. (środa) w miejscowości MIŁKÓW od numeru 3-19, 18d, 35 oraz 40a-40e nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 7:00 do 15:00.

AndzejkiMilkow mini copyCzłonkowie Stowarzyszenia Koła Gospodyń "Miłkowianie " i Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowali w Domu Kultury" Ekran " Bal Andrzejkowy na który licznie przybyli mieszańcy Miłowa i okolic.

06 IMG 0368 miniTradycyjnie jak co roku, w ostatni dzień listopada, w centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyły się Andrzejki dla dzieci zorganizowane przez Gminę Podgórzyn. Frekwencja dopisała a tańcom, wróżbom i śmiechom nie było końca.

NGO miniZ dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1499 z późn. zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

1 IMG 0349 miniWe wtorek (27.11.2018) w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbył się wojewódzki etap konkursu "Bezpieczny KRUSnal". Celem konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadków występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze leśnym.

10 IMG 0210 miniW sobotę (2018.11.24) w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyły Andrzejki dla seniorów, zorganizowane przez Koło Gospodyń z Podgórzyna. Frekwencja dopisała, gdyż na wspólną zabawę przybyło ok 60 osób, a najstarszą uczestniczką, była 93 lenia Pani Janina z Zachełmia.

15 IMG 0187 miniW ostatni piątek (23.11.2018) w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbył się przepiękny koncert w wykonaniu pedagogów oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. S. Moniuszki w Jeleniej Górze. Był to koncert upamiętniający 65. rocznicę śmierci Ludomira Różyckiego.

Sesje Rady Gminy Podgórzyn Kadencji 2018-2024

kama logoZimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Podgórzyn obsługuje firma PHU "KAMA" z Mysłakowic.

Kontakt:
Daszyńskiego 16f,
58-533 Mysłakowice
Ryszard Rzońca tel. 601 751 480,

UwagaW związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów, powstałym w wyniku silnych wiatrów, wprowadzam na terenie Nadleśnictwa ,,Śnieżka" okresowy zakaz wstępu do lasu.
Zakaz wstępu obowiązuje od dnia 19.11.2018 r. do odwołania, z zastrzeżeniem możliwości wyłączania z zakazu kolejnych obszarów w miarę porządkowania powierzchni.

01 IMG 9997 mini

W sobotni wieczór (17.11.2018r.) w sali Ośrodku Wypoczynkowym "Kaliniec" w Przesiece, wystąpiła poznańska formacja "Eleanor Gray". Występ miał charakter kameralny i bardzo klimatyczny. Chyba nikt kto przyszedł by Ich posłuchać nie wyszedł zawiedziony.

IMG 20181115 120708880 HDR miniW dniach 14-15.11.2018r., z inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, przy aktywnym wsparciu Rady Seniorów Gminy Podgórzyn, jako jej przewodniczący mogłem zaprosić Seniorów z wielu rejonów Polski aby spotkać się oraz wspólnie debatować na temat "Rady Seniorów-model i rzeczywistość".

 

Karkonoski Park Narodowy Logo maleOd 16 listopada do 15 grudnia włącznie, w Karkonoskim Parku Narodowym nie będą pobierane opłaty za wstęp.
Zwolnienie nie dotyczy Wodospadu Kamieńczyka, gdzie są pobierane opłaty nie za wstęp do Parku, a za udostępnianie atrakcji.

POLTEX  1 IMG 9855W dniach od 07 do 13 listopada 2018r., Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO, przy współpracy Młodzieżowego Ośrodka Karkonoskiego w Przesiece oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego prowadziła projekt Karkonoski Tygiel Kulturowy.

ogolnopolski dzien senioraZ okazji przypadającego na 14 listopada Ogólnopolskiego Dnia Seniora, składam wszystkim Seniorom życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zrozumienia, satysfakcji z podejmowanych działań oraz pasji do ciągłego rozwijania się i prowadzenia aktywnego trybu życia.

Niech jesień życia będzie idealnym czasem do zadowolenia, realizacji najskrytszych pragnień, a każdy dzień niech dostarcza wyłącznie uśmiechu i radości na Państwa twarzach.

SyrenyInformujemy, że w ramach krajowego ćwiczenia RENEGADE-SAREX w dniach 14 -16 listopada 2018r. mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie gminy Podgórzyn emitujące sygnał ogłoszenia i odwołania alarmu.

Szafiry na wystepie dla Seniorow w Domu Pomocy Społeczej w Sosnówce (4) miniZespół Szafiry pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 8 listopada wystąpił z repertuarem utworów patriotycznych w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, gdzie wszyscy Seniorzy mogli śpiewać piosenki z okazji 100 rocznicy niepodległości Polski.

20181112 165629 miniDla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę mieszkańcy Staniszowa przy wsparciu naszej gminy, postawili pomnik-wotum wdzięczności za odzyskaną przez Polskę niepodległość.

bn gora1 miniJuż po raz piąty Jelenia Góra świętować będzie odzyskanie przez Polskę niepodległości również na sportowo. W tym roku setną rocznicę uczcimy wyjątkowo. Ponad 600 biegaczy wyruszy na ulicę Jeleniej Góry już 10 listopada, po zmroku, o godz. 17.00. Tradycyjnie biegacze będą rywalizować na dystansie 10 km (start na Placu Ratuszowym) i 5 km (start na ul. Wolności, przy zajezdni MZK) a meta obu biegów znajdować się będzie na Placu Piastowskim w Cieplicach.

100lecie Niepodległości

Dużym zainteresowaniem cieszyły się obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości, które obyły się w sobotę (03.11.2018r.) w Podgórzynie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, sołtysi, stowarzyszenia, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszej gminy.

UwagaNadleśnictwo "Śnieżka" z siedzibą w Kowarach informuje, że w związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów, powstałym w wyniku silnych wiatrów, w dniu 30.10.2018 r. został wprowadzony okresowy zakaz wstępu na tereny leśne do dnia 18.11.2018 r.

44916265 2307907825917176 184856908543295488 o miniW ubiegłą sobotę oraz niedzielę (27-28.10.2018) przy Wodospadzie Podgórnej w Przesiece odbyła się impreza "Morsowe Spotkania z Duchem Gór" zorganizowana przez Stowarzyszenie "Wrocławskie Morsy". W ramach imprezy odbył się Bieg Morsa na 5 i 10 km; nordic walking na 10 km i wyprawa w góry w przewodnikiem sudeckim. Impreza była współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Aktywny Dolny Śląsk. Patronat Honorowy objęli: Wójt Gminy Podgórzyn, Nadleśnictwo Śnieżka oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Oczywiście nie zabrakło też kąpieli w lodowatej wodzie.

wybory sam2018W dniu 2018.10.21 w całej Polsce odbywały się wybory samorządowe. W dniu tym dokonaliśmy wyboru na stanowiska:

 • Wójta Gminy Podgórzyn
 • Radnych do Rady Gminy Podgórzyn
 • Radnych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
 • Radnych do Sejmiku Dolnośląskiego

arimr miniZ dniem 16 października 2018 r. została uruchomiona realizacja zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW. Mając na uwadze doświadczenia z lat poprzednich w dniu 6 października na stronie internetowej Agencji w aktualnościach dodana została informacja o konieczności poinformowania Kierownika Biura Powiatowego o zmianie konta bankowego.

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Dnia 14.10.2018 o g.15 w Miłkowie nastąpiło uroczyste poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI, która powstała z inicjatywy lokalnej mieszkańców Miłkowa przy współpracy Gminy Podgórzyn.

Udany Bal Seniora 2018W piątek 2018.10.12 w Klubie "Ekran" w Miłkowie odbył się doroczny Bal Seniora. Frekwencja była ogromna, co świadczy o tym, że jest to bardzo potrzebna i wyczekiwana seniorów inicjatywa. Szacujemy, że na wspólną biesiadę i zabawę przybyło prawie 200 osób. A atrakcji nie brakowało!

Chroń Swój PeselNasza Gmina uczestniczy w inicjatywie Samorząd Na Plus stworzonej przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, dzięki czemu wzmacnia dobre praktyki w zarządzaniu publicznymi finansami. Ale to nie wszystkie profity, jakie czerpiemy jako Gmina z udziału w tej Inicjatywie. Teraz zadbamy również o bezpieczeństwo Państwa pieniędzy.

Możecie Państwo BEZPŁATNIE skorzystać z usługi ChrońPESEL.pl, która pomoże ochronić się przed oszustami wykorzystującymi cudze dane osobowe.

ZARZĄDZENIE NR 107/2018 WÓJTA GMINY PODGÓRZYN z dnia 05.10.2018 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Podgórzyn

Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiKarkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami informuje:
Z uwagi na bardzo dużą ilość zgłoszeń odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Podgórzyn Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. informuje, że zaistniało opóźnienie w odbiorach. Wszystkie zgłoszone zlecenia zostaną zrealizowane.
Za opóźnienie w realizacji, które wniknęło nie z naszej winy, przepraszamy.

W związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy.
W ramach projektu "Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.
Dziękujemy za Państwa rzetelność i cierpliwość przy wypełnieniu ankiety, wierzymy, że dzięki Państwa wkładowi System będzie spełniał wszystkie oczekiwania. - ankieta