Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza przedstawicieli lokalnych środowisk aktywistów/działaczy oraz organizacji pozarządowych do uczestnictwa w projekcie. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1. Seminarium inspirujące dla lokalnych środowisk i organizacji (np. wioski tematyczne) dotyczące łączenia aktywności społecznej lokalnych społeczności z aktywnością ekonomiczną poprzez realizację prostych inicjatyw ekonomii społecznej przynoszących korzyści finansowe dla społeczności lokalnych w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję  podnieść  poziom swojej  wiedzy w obszarze inicjatyw na obszarach wiejskich, ofert turystycznych opartych na zasobach, ekonomii społecznej. Celem seminarium jest inspiracja do działania lokalnych społeczności.
2. Warsztaty dotyczące opracowania oferty turystycznej przez społeczności lokalne/organizacje pozarządowe w zakresie turystyki kulturowej opartej na zasobach i tradycji. Celem warsztatów jest wypracowanie 7-miu ofert warsztatów kulturowych lub innej oferty kulturowej, które zostaną sfinansowane w wysokości 1000 zł oraz zostaną włączone do Festiwalu Ducha Gór.
Poszczególne wydarzenia odbędą się w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13 w terminach i godzinach podanych niżej:
1.     Seminarium: w dniu 13 czerwca w godzinach: 13.00 – 19.00
2.     Warsztaty I: w dniu 19  czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00
3.     Warsztaty II: w dniu 21  czerwca w godzinach: 13.00 – 18.00
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności lub przedstawiciela na konferencji u organizatora - LGD Partnerstwo Ducha Gór: telefonicznie 75 644 21 65, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie LGD: Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25  do dnia 12 czerwca 2018 r.
Działania zostaną zorganizowane w ramach operacji pn.: Włączenie społeczne poprzez realizację „Festiwalu Ducha Gór” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018 – 2019 r.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór   zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu zmian w zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO skierowane do przedstawicieli NGO oraz mikro i małych przedsiębiorców,  które odbędzie się w dniu 01.06.2018 r w godzinach 10.00 – 14.00 w Centrum Aktywności Społecznej Pogórze w Podgórzynie. Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo: https://www.duchgor.org/index.php/aktualnosci/365-bezplatne-szkolenie-rodo.html.

 

Na boisku sportowym w Podgórzynie znaleziony został rower BMX. Właściciela prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Podgórzynie lub telefonicznie 75 75 48 113.

Informujemy,  że w dniu 27 maja 2018 r. w godz. 11:45 - 16:00 odbędzie się X  Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn w  kolarstwie szosowym w związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu:
Podgórzyn ul. Żołnierska – Nowa – Jana Pawła II Bojki - Żołnierska

Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!

ORGANIZATORZY Tel.  607 49 57 37 – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze

 

"AKUDUO to duet tworzony przez Agnieszkę i Maćka – młodych muzyków, którzy od dłuższego czasu działają na scenie Wrocławia. Ich akustyczne koncerty w jazzowo-bluesowym klimacie tworzą niezwykły nastrój i pozwalają cieszyć się dobrą muzyką.
Zapraszamy w najbliższy piątek 18 maja o godz. 20:00."

Znaleziony w Podgórzynie piesek czeka na właściciela - więcej informacji pod nr tel 602 611 343

ZARZĄDANIE 41/2018 WÓJTA GMINY PODGÓRZYN - ZARZĄDZENIE

Informujemy,  że w dniu 20 maja 2018 r. odbędzie się V etap XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” UCI 2,2 Europe Tour, Piechowice – Szklarska Poręba, w związku
z tym wystąpią utrudnienia w ruchu od drogi wojewódzkiej nr 366
•    przez Sosnówkę, gmina Podgórzyn – droga powiatowa nr 2653D
•    przez Sosnówkę, Borowice, Podgórzyn, gmina Podgórzyn, cztery rundy od granicy miasta Jelenia Góra – droga powiatowa nr 2720D
•    Piechowice (Os. Michałowice), do drogi wojewódzkiej nr 366

Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!
ORGANIZATORZY
Tel. 737-529-295 - Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” w Jeleniej Górze

REGULAMIN ZAWODÓW

 Projekt „Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0022/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Miasto Karpacz i partnerskie JST: Miasto Szklarska Poręba, Miasto Kowary, Gmina Mysłakowice, Gmina Podgórzyn, Miasto Lubawka, Miasto Gmina Góra, Gmina Jemielno, Gmina Niechlów oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.

Znaleziony w Staniszowie piesek czeka na właściciela - więcej informacji pod nr tel 602 611 343

  „Fundacja RehaMaluch” – Krzysztof Walczuk
ul. Karkonoska 9
58 – 535 Miłków
tel 534 322 444
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Podgórzyn - OGŁOSZENIE


WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 20.03.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie (powiat kłodzki), Wrocławiu i w Ząbkowicach Śląskich.
Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może się utrzymywać w dniu dzisiejszym, tj. 21.03.2018 r.
Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.
Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:
1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,
2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.
3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.
Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Wycieczka dla seniorów z gminy Podgórzyn - zapraszamy do zapisów.

 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jeleniej Górze informuje wszystkich rolników o zmianach w kampanii wnioskowej 2018r.
1.    W przypadku braku zmian w porównaniu z wnioskiem 2017r.,  roku będą mogli zamiast wniosku złożyć  OŚWIADCZENIE zastępujące wniosek.
Dotyczy to rolników do 10 ha gruntów ornych.
Termin składania OŚWIADCZEŃ przypada wcześniej od 15 lutego do 14 marca.
2.    Wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane w wersji elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus.
Wszelkich informacji udziela Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze, ul. Jana Pawła II, 13 tel. 757553081.

W dniu 13.01.2018 odbył się Bal Karnawałowy w Domu Kultury Ekran w Miłkowie. Organizatorem było Stowarzyszenie Koła Gospodyń „ Miłkowianie”. Członkowie Stowarzyszenia  przygotowali piękną dekorację karnawałową sali oraz smaczne menu dla wszystkich przybyłych gości.  Udział w Balu wzięli mieszkańcy Gminy Podgórzyn, którzy wspaniale bawili się do białego rana. Nie zabrakło różnych atrakcji w postaci: loterii fantowej, walczyka czekoladowego oraz wyboru Królowej i Króla balu. Oprawę muzyczną oraz prowadzenie zapewnił DJ Jacek, który doskonale dobierał muzykę dla każdego pokolenia.
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie  Panu Krzysztofowi Wiśniewskiemu, który z wielkim zaangażowaniem pomógł przy organizacji Balu Karnawałowego  w Miłkowie.
Serdecznie zapraszamy na kolejny Bal za rok.


Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i na podstawie przepisów regulujących wybór ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników rozdział 7 z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23) oraz wzoru kary zgłoszeniowej Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru katy zgłoszenia Dz.U. z 2011 r. poz.693 ze zm.
RADA GMINY PODÓRZYN  dokona wyboru ławników sądowych kadencja na lata 2016-2019:
do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – w liczbie 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązku ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

W związku z działaniami podejmowanymi przez bank, obsługujący Urząd Gminy w Podgórzynie, informujemy że kasa w Urzędzie Gminy, w dniu 29.12.2017 roku, czynna będzie do godziny 10:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

ZAPASZAMY DO ODWIEDZIN STRONY - http://milkow24.pl

 

Serdecznie zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz osoby, które chciałyby rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność na:
spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dotyczące: zasad przyznawania pomocy oraz lokalnych kryteriów wyboru, obowiązujących w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020(2023).
Spotkanie odbędzie się: 18.12.2017 r., godz. 14.00-17.00. w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.
Wsparcie dotyczy osób mieszkających bądź prowadzących działalność na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór (miejscowości do 20 tys. mieszkańców): Szklarska Poręba, Piechowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Mysłakowice oraz Janowice Wielkie.
Sredecznie zapraszamy.
LGD Partnerstwo Ducha Gór.

W dniu 24 listopada 2017 roku w Domu Kultury Ekran odbyło się kolejne spotkanie Seniorów zorganizowane przez Gminną Radę Seniorów Podgórzyn i Stowarzyszenie Miłkowianie z Miłkowa pod nazwą "spotkanie Seniorów przy muzyce, śpiewie i tańcu" organizowane z okazji Senioralnych Andrzejek. Spotykanie realizowane w ramach inicjatywy -integracyjnej " Rady Seniorów na strat" finansowane przez  Fundacje Zielona Akcja z Legnicy i Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
W spotykaniu uczestniczyło około 50 osób , w tym także z Domu Opieki Społecznej z Sosnówki  którzy przez kilka godzin bawili się przy wspaniałej muzyce, występie zespołu wokalno- instrumentalnego Szafiry oraz wróżbach Andrzejkowych , które prowadziła Pani Janina Cybulska.
Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowały Seniorzy z Miłkowa ,  z Marczyc i Staniszowa .  
Na kolejne spotkanie zapraszamy Seniorów z Gminy Podgórzyn w dniu 2 grudnia 2017 na godz. 15.00 do Domu Kultury Ekran w Miłkowie, gdzie przy poczęstunku będziemy śpiewać kolędy i pastorałki -organizując Spotkanie Wigilijne Seniorów.

Na zaproszenie  Stowarzyszenie oraz Zespół Bolczowianie Zespół Wokalno- instrumentalny z Gminy Podgórzyn wystąpił na tegorocznych  obchody z okazji 99  Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbyła się w dniu 12.11.2017 r. o godz. 15:00 w Wieży Widokowej w Radomierzu. Wykonywano pieśni patriotyczne i żołnierskie chlubiące naszą wolność i bohaterstwo żołnierzy.

W dniu 9 listopada 2017 roku w Domu Kultury Ekran w Miłkowie odbyło się spotkanie Seniorów z Gminy Podgórzyn w ramach Kawiarenki Senioralnej prowadzonej w formie debaty.
Debatę prowadzili :
Pani Irena Krukowska - przedstawiciel Fundacji Zielona Akcja z Legnicy oraz przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn - Zdzisław Ratajski.
W czasie debaty dyskutowano nad wieloma problemami, m.in:
1. Jak dbać o bezpieczeństwo seniorów oraz zagrożenia z tym związane - problematykę tą przedstawili przedstawiciele naszej policji , którzy na przykładach z naszego terenu pokazali ,jak seniorzy powinni się zachowywać w sytuacjach, gdzie mogą być narażani na oszustwa, niebezpieczną sytuacje itd.
2. Pani Irena Krukowska zaprezentowała wiele przykładów , gdzie Seniorzy zaangażowali się w sprawy ochrony środowiska, poprawy warunków w przestrzeni publicznej oraz integracji seniorów.
3. Zdzisław Ratajski - przewodniczący GRSP omówił i pokazał na przykładach , jak w Gminie Podgórzyn uformowała się Rada Seniorów i co do tej pory udało się jej uzyskać:
  Dzięki Gminnej Rady Seniorów Podgórzy zrealizowano kilka projektów przy współpracy z LGD Partnerstwa Ducha Gór oraz Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja ,a w tym:
-zamontowano w każdej miejscowości Skrzynki pod nazwą Głoś Seniora , w Domu Kultury Ekran w Miłkowie zakupiono Zieloną Ławeczkę , wyposażono kawiarenkę w naczynia, a obecnie realizowany jest projekt pod nazwą „Kawiarniane spotkania Seniorów , przy muzyce , śpiewie i tańcu przy akompaniamencie zespołu wokalno- instrumentalnego działającego pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn" .
Ponadto powołano do działania Zespół wokalno- instrumentalny , który od 5 września 2017 roku publicznie wystąpił na trzech imprezach ogólnodostępnych.
Jeszcze w tym roku Gminna Rada Seniorów pragnie przeprowadzić kilka imprez o charakterze integracyjnych Seniorów z Gminy Podgórzy , a w tym:
- w dniu 17.11. 2017 od godz. !7.00  w Domu Kultury w Miłkowie spotkania przy muzyce , tańcu i śpiewie ;
- w dniu 24.11.2017 - Andrzejki Senioralne -w dniu 2.12.2017 - śpiewanie pastorałek oraz wigilie Senioralną Wszystkich , którzy chcieliby się włączyć do działań Seniorów w Gminie Podgórzyn serdecznie zapraszamy.

Uwaga mieszkańcy – w związku z ostrzeżeniami dotyczącymi zbliżającego się huraganu „Marcin”, którego wiatr w porywach może osiągać prędkość do 130 km/h, zwracamy się z prośbą i apelujemy o zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się na terenie Państwa posesji, które przy silnym wietrze mogą zostać przez niego porwane. Prosimy o zabezpieczenie sowich domów i gospodarstw przed silnym wiatrem. O każdej sytuacji zagrażającej niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia Państwa i wszystkich mieszkańców prosimy natychmiast powiadamiać odpowiednie służby – telefon alarmowy 112, straż pożarna – 998, policja – 997, pogotowie ratunkowe – 999.

Zasady naboru deklaracji dotycząca likwidacji kotłów stałocieplnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego dla środowiska źródła ciepła  na terenie gminy Podgórzyn w latach 2018 -2019 w lokalach lub budynkach mieszkalnych.

1.    Informacje ogólne.
W związku z projektem Uchwały Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,  Gmina Podgórzyn w celu przygotowania środków finansowych na dofinansowanie likwidacji kotłów stałocieplnych starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego dla środowiska źródła energii ogłasza nabór deklaracji, celem oszacowania środków finansowych.

2.    Nieruchomość objęta zadaniem musi być położona na terenie Gminy Podgórzyn.

3.    Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy Podgórzyn.

4.    Zasady określają  nabór zgłoszeń, sposobu rozliczania, oraz sposób przekazania dofinansowania.

5.    Wszystkie działania będą musiały być zgodne z wymogami Prawa, m.in. budowlanego, energetycznego, itp.

6.    Zadanie będzie obejmowało wyłącznie przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji, a w szczególności:

a)    wymianą lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła:
•    kotły gazowe;
•    kotły na lekki olej opałowy
•    piece zasilane prądem elektrycznym;
•    kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012.
b)    Zadanie nie będzie dotyczyło nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domków letniskowych, budynków w budowie.
c)    Wszystkie inwestycje muszą posiadać certyfikaty zgodności CE
d)    Wszystkie inwestycje przygotowane do realizacji muszą posiadać wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.
e)    W przypadku wymiany źródeł ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania ewentualnym dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwem stałym lub biomasą, za wyjątkiem:
•    Wykorzystywania pieców kaflowych jako akumulacyjny przy ogrzewaniu elektrycznym;
•    Pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne;
•    Pieców objętych ochroną konserwatorską.

DEKLARACJA

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK". W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT.     Przedsiębiorcy będą mogli się przeszkolić w dowolnym urzędzie. WIĘCEJ INFORMACJI

Inicjatywa lokalna w Miłkowie polegała na stworzeniu siłowni zewnętrznej. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej pod nazwą " Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej w zakresie stworzenia siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Miłkowa " został złożony przez mieszkańców Miłkowa na rzecz rozwoju wsi Miłków.
Finalnie przedsięwzięcie doprowadziło do powstania miejsca rekreacji i wypoczynku, które będzie służyć wszystkim mieszkańcom chcącym poprawić kondycję i sprawność fizyczną. W wyniku  prac uporządkowano oraz zagospodarowano teren mieszczący się obok fontanny w centralnym punkcie Miłkowa.

Przypominamy, iż inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. Obywatele, którzy uznają, że na terenie zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu konieczna jest określona inwestycja lub działania występują z wnioskiem w tej sprawie do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej.

 

W dniu 28.10.2017 odbył się Bal Seniora w Miłkowie. Na Bal przybyli seniorzy z  Miłkowa,  a specjalne zaproszenia zostały wysłane do osób mających  90 lat i więcej . W przygotowaniach do balu uczestniczyli członkowie Rady  Sołeckiej , Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Miłkowianie”  oraz Rady Seniorów.
W balu uczestniczyli także reprezentanci Stowarzyszeń z Gminy Podgórzyn. Radę Powiatu reprezentował  Pan Krzysztof Wiśniewski, który ufundował dla każdego uczestnika balu upominki.
Natomiast Rada Sołecka uhonorowała osoby mające 90+ poprzez wręczenie dyplomów, kwiatów oraz laurek wykonanych przez dzieci przedszkolne.
Bal uświetnił występ zespołu muzycznego pod kierunkiem Pana Czesława Łozowskiego.
We wspólnej zabawie uczestniczyło ponad 70 osób, które przy muzyce i poczęstunku miło spędziło czas. Oczywiście nie zabrakło także tańców.
Zapraszamy wszystkich seniorów za rok!

INFORMUJEMY, ŻE W CZWARTEK 2 LISTOPADA 2017 r. i PIĄTEK 3 LISTOPADA 2017 r. BIURO ODDZIAŁU KSWIK PODGÓRZYN BĘDZIE NIECZYNNE


NUMERY ALARMOWE:
500 125 489
506 190 183
75 76 21 752

Dawne ziołolecznictwo w Karkonoszach i Górach Izerskich
Spotkanie z autorem, dr. Przemysławem Wiaterem 3 listopada 2017 r., godz. 17 w Pałacu Bukowiec przy ul. Robotniczej 6. Zaprasza Związek Gmin Karkonoskich.
Wstęp wolny!

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie informują, że  została uruchomiona druga edycja Lokalnego Programu Stypendialnego na rok akademicki 2017/2018 dla Studentów pochodzących z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór. Stypendium jest przyznawane w ramach Lokalnego Programu Stypendialnego "Agrafka Agory" współfinansowanego ze środków Akademii Rozwoju Filantropii oraz przy wsparciu gmin: Mysłakowic, Karpacza, Szklarskiej Poręby oraz Podgórzyna.

Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października 2017 do czerwca 2018 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł.

Wnioski można składać w biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz, tel. 75 644 21 65 do dnia 25.10.2017 r.

Organizatorem konkursu jest LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gmina: Mysłakowice, Karpacz, Szklarska Poręba, Podgórzyn.

FORMULARZ WNIOSKU ORAZ REGULAMIN
http://skarbiecduch.nazwa.pl/2017/index.php/dokumenty-pst.html


O PROJEKCIE
http://skarbiecduch.nazwa.pl/2017/index.php/aktualnosci-pst/175-o-projekcie.html

FACEBOOK:
https://www.facebook.com/agrafkaagory/

W dniu 13 października 2017 roku w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu przez Gminną Radę Seniorów Podgórzyn pod nazwą :" Głos Seniora realizowany w ramach projektu LGD Partnerstwa Ducha Gór "Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów finansowanego z Rządowego Programu ASOS2014-2020.
W czasie spotkania przedstawicielom poszczególnych miejscowości z naszej Gminy wręczono skrzynki pod nazwą Głos Seniora, do których można będzie przekazywać swoje uwagi dotyczące nie tylko Seniorów.
W czasie tej uroczystości gościliśmy Seniorów - Jubilatów, którzy w 2017 roku obchodzą 90 rocznice urodzin, którym wręczono Certyfikaty.
W czasie tej uroczystości po raz pierwszy zareprezentował się nam nowy zespół wokalno- instrumentalny działający pod patronatem Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn, do którego wciąż trwa nabór , zarówno do grupy muzyków , jak i do chóru ( także Panów)  .

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 9-12 października 2017 r. na terenie Gmin:
•         Przemków,
•         Jelenia Góra,
•         Mysłakowice,
•         Podgórzyn,
•         Męcinka,
•         Złotoryja,
•         Zagrodno,
•         Chojnów,
•         Chocianów,
•         Legnica,
•         Lubań,
•         Olszyna,
•         Gryfów Śląski,
•         Leśna,
•         Mirsk,
•         Lwówek Śląski,
•         Warta Bolesławiecka,
•         Pieńsk,
•         Osiecznica, miejscowość Świętoszów;

przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.
Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

W dniu 2 października 2017 roku o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Społecznej  w Podgórzynie odbędzie się zebranie Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn i ich sympatyków.
Plan Zebrania:
1. ustalenia w sprawie przygotowania i  organizacji spotkania w sprawie wręczenia skrzynek Głoś Seniora oraz wręczenia certyfikatów dla 90 latków w dniu 13 października 2017 roku
2. Spotkanie z Pania Ireną Krukowską z przedstawicielem Zielona Akcja i przystąpienie do konkursu o pozyskanie funduszy na kawiarenkę Senioralną i integracje .
Na zebranie zapraszamy wszystkich , którzy chcą włączyć się do naszej Akcji Informuję jednocześnie , że w dniu 21 września 2017 w Domu Kultury w Miłkowie ,
po raz trzeci odbyła się próba zespołu instrumentalno- wokalnego działającego pod patronatem Gminnej Rady Seniorów.
Poniżej kilka zdjęć z prób naszego zespołu.
Kolejne próby w każdy czwartek od godz. 17.00 w Domu Kultury w Miłkowie.
Serdecznie zapraszamy
Zdzisław Ratajski

W dniu 2.10 2017 o godz. 15.00  w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie GRSP W trakcie spotkania omówiono:
1. Organizację spotkania podsumowującego inicjatywę pn. Głos Seniora " realizowana przez naszą grupę zaplanowaną na dzień 13.10.2017 rok na godz. 17.00  Podjęto uchwałę ( w załączniku) nr 3/GRSP/ 2017 w sprawie wręczenia skrzynek.
2. Pani Irena Krukowska z Fundacji Zielona Akcja przedstawiła propozycję w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą : Rady Seniorów na start". Uchwałą nr 4/GRSP/ 2017 Gminna Rada Seniorów postanowiła przystąpić do tego projektu, którego wartość wynosi 1400,00 złotych każdy. Wyżej wymienione projekty będą realizowane na bazie Domu Kultury Ekran w Miłkowie w postaci Zielonej Ławeczki Seniora i kawiarenki Senioralnej oraz debaty i organizacji spotkań przy muzyce i piosence.  
Pani Magdo proszę o umieszczenie na naszej zakładce Zaproszenia na nasze spotkanie w dniu 13.10.2017 roku w Centrum aktywności Społecznej w Podgórzynie , ul. Żołnierska 13 od godz. 17.00 Jeżeli udałoby się Pani wydrukować Plakat o tym spotkaniu , to bylibyśmy bardzo wdzięczni.
w treści zaproszenia na spotkaniu można umieścić informacje Podsumowanie inicjatywy realizowanej w ramach projektu LGD Partnerstwo Ducha Gór " Seniorzy decydują Gminne Rady Seniorów" finansowane z Rządowego Programu ASOS 2014-2020 na spotkanie zapraszamy: Władze Gminy Podgórzyn, Przedstawicieli Ducha Gór, Radnych Gminy Podgórzyn, Sołtysów z Gminy Podgórzyn , mieszkańców naszej Gminy , którzy w tym roku ukończyli 90 lat.
W programie:
- wręczenie skrzynek "Głos Seniora";
- nadanie certyfikatów 90 -latką;
- występ zespołu muzyczno - wokalnego z Gminy Podgórzyn; Dla uczestników spotkania smaczny poczęstunek  i wspaniała zabawa

 

W dniu 5 września 2017 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbyło się zebranie i szkolenie Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i jej sympatyków. Załączmy Protokół nr 3 z tego posiedzenia oraz podjętą uchwałę. - Uchwała Protokół

W dniach 9 i 10 września 2017 r. na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze w Zachełmiu odbędzie się po raz kolejny turniej siatkówki plażowej kobiet. Jest to już IX edycja „zawodów o Puchar "Rezydencji Lawendowe Wzgórze" Królowa Plaży 2017”. W turnieju będzie brała udział kadra najlepszych zawodniczek w Polsce i w Europie. Gra będzie odbywać się w godzinach od 9.00 do 14.00 zarówno w sobotę, jak i niedzielę. Po turnieju nastąpi uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych zawodniczek. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Kibiców do Lawendowego Wzgórza w Zachełmiu.

Wójt Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza na Gminne Dożynki w stylu lat 20-tych, które odbędą się 09 września 2017r. na boisku sportowym w Podgórzynie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14.00 Mszą Św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie, po której dożynkowy korowód przejdzie na boisko. Poprowadzą go członkowie Towarzystwa Izersko-Karkonoskiego w swych przepięknych strojach nawiązujących do tamtych czasów. Podczas „Święta Plonów” każda z miejscowości Gminy Podgórzyn zaprezentuje swój dożynkowy wieniec.  

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuję, że w związku z bardzo intensywnymi opadami atmosferycznymi w dniu 01.09.2017r  dostarczana woda miała zabarwienie koloru brązowo-żółtego. Nieakceptowana przez konsumentów  barwa wody wynikała bezpośrednio z drastycznego pogorszenia jakości ujmowanej wody surowej z ujęcia powierzchniowego. Gwałtowne spływy powierzchniowe zanieczyszczają wodę w korycie potoku na którym zlokalizowane jest ujęcie wody.

PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZAPRASZA na indywidualne konsultacje nt. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ w ramach:

MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO w Podgórzynie

dnia 08 września 2017 r. (piątek)
w godz. 10:30 – 13.30

miejsce:
Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, na parterze w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Podgórzyn.
KONSULTACJE SĄ BEZPŁATNE
ZAPRASZAMY !!!

Szanowni Państwo, informujemy, iż na stronie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Ducha Gór” ukazało się Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017 dnia 01.09.2017 r.: „Podejmowanie działalności gospodarczej”.
Link do ogłoszenia: www

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące wypełniania Biznes Planu - obowiązującego w ramach naboru wniosków nr 4/2017 na podjęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie jest zaplanowane dla osób planujących założyć działalność gospodarczą.

Szkolenie odbędzie się: 08.09.2017 r., godz. 14.00-17.00. w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie, informuje mieszkańców Sosnówki Dolnej ul. Ptasia, Karkonoska, Złoty Widok, Wiosenna, Tyrolska, Szkolna, Ogrodowa, Słoneczna, Sadowa, Liczyrzepy do Korony Karkonoszy, że po obfitych opadach deszczu wystąpiło przekroczenie mętności wody na ujęciu Sosnówka Dolna. W związku z powyższym od 01.09.2017 r. do odwołania woda nie nadaje się do spożycia.  Woda do celów spożywczych dostarczana będzie w godzinach:
 od 8.00  do 12.00  i od 15.00 do18.00
W tych godzinach kierowca będzie jeździł po Sosnówce Dolnej.
Telefon kontaktowy do kierowcy dostarczającego wodę: 506190183

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie, informuje mieszkańców Podgórzyna, Borowic, Marczyc, Zachełmia rejon ul. Podzamcze, Przesieki, Staniszowa Słonecznej Doliny, że w związku z prawidłowymi wynikami badań wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Podgórzynie z dnia 29 sierpnia 2017 r., woda z w/w wodociągu nadaje się do spożycia.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie, informuje mieszkańców Staniszowa ulice: Słoneczna,  Promykowa, Tęczowa, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego czasowo nie nadaje się do picia. Woda z kranu nadaje się do picia , przygotowania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych i sztućców oraz szorowania zębów tylko po przegotowaniu.
W przypadku utrzymania się złej jakości wody lub jej poprawy będą ogłaszane kolejne komunikaty.
Za niedogodności przepraszamy.

więcej

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY PODGÓRZYN !!!

Informujemy,  że w dniu 27 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00- 16:30 odbędą się Górskie Mistrzostwa Polski  Tandemów ,Służb Mundurowych oraz Amatorów w Kolarstwie Szosowymw związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu:
Podgórzyn,  Zbiornik „Sosnówka”, Sosnówka Dolna, Sosnówka Górna Borowice, Podgórzyn tj.  następujące drogi:

Nr 366 Podgórzyn – Sosnówka Dolna

Nr 2653    Sosnówka Dolna – Sosnówka Górna

Nr 2720 Sosnówka Górna – Borowice – Podgórzyn

Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!

ORGANIZATORZY
Tel.  607 49 57 37 – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze

 

Stypendium szkolne 2017/2018 na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2016r.  poz. 1943 z późn.zm.)
Pomoc materialna przysługuje:


Biblioteka współpracując z Radą Sołecką i Sołtysem w Sosnówce zorganizowała kolejne  zajęcia wakacyjne dla dzieci. Pierwsze zajęcia odbyły się w miesiącu lipcu- opiekunem była Pani Anna Stalica, drugie zajęcia w miesiącu sierpniu- opiekunem była Pani Teresa Smykowska. Podczas drugich zajęć dzieci też miały wiele atrakcji, wyjazd do Muzeum Zabawek w Karpaczu, do Term Cieplickich, zabawy na placach zabaw w Karpaczu, w Jeleniej Górze i Sosnówce. W bibliotece wykonały serduszka z origami, oraz podczas zajęć edukacyjnych o pszczołach zrobiły własne świeczki. Na zakończenie zajęć odbył się słodki poczęstunek sponsorowany przez Radę Sołecką w Sosnówce. Było super!!!

PROTOKÓŁ nr 4
Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 05.09. 2017 roku
W spotkaniu wzięło udział 16 osób w tym wszyscy członkowie GRSP
Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Centrum Aktywności Społecznej, a druga część w Sali Komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór.
Porządek Zebrania:
1.    Organizacja zespołu wokalno-estradowego pod patronatem GRSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Miłkowianie” z siedzibą w Domu Kultury w Miłkowie. Dyskusja na temat pisma do Wójta Gminy i Rady Gminy Podgórzyn- jak w załączniku.
2.    Certyfikat dla dziewięćdziesięciolatków w Gminie Podgórzyn.
3.    Organizacja Andrzejek w dniu 25.11.2017( nie rozpatrywano)
4.    Projekt pn: „Głos Seniora” połączony z poczęstunkiem.
5.    Sprawy różne
Plan spotkania / zebrania został zaaprobowany jednogłośnie przez wszystkich uczestników spotkania.
Na początku spotkania animator z Ducha Góra Pani Małgorzata Pakosz zapoznała uczestników szkolenia z ankietą oraz omówiła treść sprawozdania związanego z realizacją projektu Gminnej Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim, które realizuje nasza grupa pn: Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”.
Ad 1.Przewodniczący GRSP przedstawił propozycje w sprawie działania nowotworzonego zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy Domu Kultury w Miłkowie. Kapelmistrzem oraz instruktorem zespołu zobowiązał się Pan Czesław Łozowski z Miłkowa, który przez całe swoje życie był związany z muzyką i jest w stanie poprowadzić taki zespół przy pomocy Rady, stowarzyszenia z Miłkowa i Władz Gminy Podgórzyn. W tej chwili do zespołu zgłosiło się 6 instrumentalistów w tym:
-Józef Karwowski- akordeonista ze Ściegien Tel: 604470639
-Franciszek –Szaciłło Kulikowski- perkusista ze Ściegien , Tel: 692400943
Do zespołu zgłosiło się także kilka pań, które chciałby śpiewać w tym: Krystyna Krawczyk ze Staniszowa –tel: 721321088 oraz Krystyna Izdebska z Miłkowa –tel: 608183192
Zdzisław Ratajski przeczytał propozycję uchwały oraz pisma do Wójta Gminy Podgórzyn w sprawie: udostępnienia Domu Kultury w Miłkowie dla Zespołu instrumentalno- wokalnego działającego przy GRSP. Uchwała nr 2/ GRSP/2017 oraz treść pisma zostały zaaprobowane przez uczestników spotkania – jak w załączniku.
Pan Czesław Łozowski zaproponował by faza organizacji zespołu – wokalistów –ograniczyć do przesłuchania kandydatów. Istnieje pilna potrzeba zakupu niektórych instrumentów i nagłośnienia dla potrzeb zespołu i wyposażenia Domu Kultury w Miłkowie..
W tej sprawie przewodniczący zaproponował, by w piśmie do Władz Gminy ująć też sprawy związane z zaplanowaniem w przyszłorocznym budżecie na 2018 - pozycji dotyczącej zakupu i wyposażenia w sprzęt dla potrzeb Zespołu oraz działania GRSP.
Ustalono, że najbliższe spotkanie Zespołu odbędzie się w dniu 07-09-2017 rok o godz. 17.00 w Domu Kultury w Miłkowie.
Ad 2. Certyfikat dla Jubilatów, którzy urodzili się w 1927 roku ( 90 –tków) zostanie wręczony przez Członków i sołtysów dla tych mieszkańców, którzy w tym roku ukończyli 90 lat i więcej. W tej sprawie przewodniczący podejmie działania, aby takie dokumenty zostały sfinansowane i opracowane przez Urząd Gminy Podgórzyn, a zakupione za fundusze GOPS.
W toku dyskusji nad nadawaniem Certyfikatu ustalono, że w tym roku taki dokument zostanie wręczony, wszystkim tym mieszkańcom Gminy Podgórzyn, którzy ukończyli 90 lat i więcej, zaś od 2018 roku tylko tym , którzy w następnych latach będą obchodzili okrągłą rocznicę urodzin 90 –lat. Przewodniczący zobowiązał wszystkich uczestników spotkania, że nazwiska tych osób zostaną podane przewodniczącemu do dnia 8.09.2017 rok.
Ad 4. Uroczyste wręczenie skrzynek w ramach realizacji Mikroinicjatywy w ramach projektu pod nazwą Głos Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie odbędzie się w dniu 14 października 2017 roku od godz. 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie.
Podczas tej uroczystości związanej z wręczeniem skrzynek i poczęstunkiem obsługę muzyczną zapewni nam Pan Czesław Łozowski.
Do przygotowania poczęstunku zobowiązała się Teresa Kodź, zaś przygotowanie pomieszczenia i zapewnienia odpowiednich warunków będziemy prosili Władze Gminy Podgórzyn. Na uroczystość zostaną zaproszeni:
- władze Gminy Podgórzyn wraz z członkami Rady Gminy;
- Referat Promocji Rady Gminy;
-sołtysi z gminy Podgórzyn;
- członkowie GRSP i jej sympatycy;
- Dorota Goetz i animator.
Ad 5. Na zakończenie tej części spotkania animator przeprowadził ankietę dotyczącą szkolenia Gminnej Rady Seniorów.
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty komputerowe, prowadzone przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór. Ustalono, że trzecie spotkanie przy komputerze odbędzie się w dniu 12 09. 2017 w Sali Komputerowej w Szkole
Podstawowej w Podgórzynie od godz. 11.30.
Na tym zakończono spotkanie.
Załączniki:
1.    Uchwała Rady Seniorów Podgórzyn nr 2/GRSP/2017
2.    Pismo do Wójta Gminy i Rady Gminy w sprawie działalności Domu Kultury w Miłkowie dla potrzeb Seniorów i Zespołu wokalno-instrumentalnego
3.    Wzór Certyfikatu dla 90 latków .
Protokolant                                                                               Przewodniczący
Aleksandra Krzyżyńska                                                             Zdzisław Ratajski
Pod protokółem podpisali się wszyscy uczestnicy spotkania

 

PROTOKÓŁ nr 3
Ze spotkania Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn w dniu 08.08.2017 roku
W spotkaniu wzięło udział 10 osób w tym 5 członków GRSP
Zebranie GRSP podzielono na dwa etapy, w tym w I etapie od godz. 10.00, który odbył się w Sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie dotyczył szkolenia komputerowego prowadzonego przez Tomasz Kozłowskiego z Ducha Gór.
I Etap: godz. 10.00-14.00 Na wstępie przewodniczący GRS Zdzisław Ratajski zapoznał uczestników spotkania z porządkiem zebrania oraz przedstawił sprawy bieżące, a w tym;
-zaproponował, aby GRSP podjęła działania uhonorowania drobnymi upominkami osoby z Gminy Podgórzyn, które w tym roku obchodzą 90 tą rocznicę urodzin. Aktualnie na terenie naszych miejscowości jest takich osób 14 i przy współudziale Urzędu Gminy Podgórzyn, GOPS oraz sołtysów powinniśmy takie osoby uhonorować.
W dalszej kolejności Tomasz Kozłowski przeprowadził zajęcia komputerowe, a w tym;
    Bezpieczeństwo w sieci;
    Podstawy fotografowania;
    Poczta elektroniczna;
    Obsługa strony WWW.
    Bankowość elektroniczna;
    Prezentacja komputerowa;
    Pobieranie w sieci;
    Tworzenie dokumentów
Na koniec spotkania ustalono, że kolejne zajęcia komputerowe odbędą się w dniu 5 września od godz. 12.00 w sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Podgórzynie. Termin spotkania zaakceptowała Dyrektor szkoły.
  II. Etap. Od godz. 16.00-17.00 odbył się w Klubie Ekran w Miłkowie dalszy ciąg spotkania i dotyczył on powołania na szczeblu Gminy Podgórzyn zespołu muzyczno wokalnego-, którego inicjatorami jest Gminna Rada Seniorów Podgórzyn.
W etapie tym uczestniczyli:
    Zdzisław Ratajski;
    Danuta Misztak;
    Marianna Kielesińska;
    Czesław Łozowski;
    Teresa Wierzbicka;
    Małgorzata Benesz;
    Krystyna Izdebska;
W toku dyskusji ustalono, że w pierwszej kolejności Czesław Łoziński –zorganizuje kilka spotkań z osobami chcącymi grać w zespole ( Józef Karwowski- akordeonista, Kulikowski Franciszek –perkusista), a następnie ustalone zostaną terminy spotkań ( próby), na  których razem z zespołem muzycznym będą ćwiczyły osoby chcące śpiewać.  
Dyskutowano na temat charakteru zespołu muzyczno-wokalnego i jego przyszłego repertuaru.
Aby zespół mógł funkcjonować i prowadzić próby, zwrócimy się z prośbą do Urzędu Gminy Podgórzyn, o udostępnienie nam pomieszczeń Klubu Ekran oraz nagłośnienia, a w tym: wzmacniaczy, głośników i mikrofonu.
W dyskusji poruszono także sprawę rozreklamowania tworzenia zespołu i poszukiwania chętnych do grania, szczególnie na takich instrumentach, jak: saksofon, skrzypce, gitara i trąbka i inne.
Protokołowała                                                                                     Przewodniczący
Danuta Misztak                                                                                    Zdzisław Ratajski

Zapraszamy na spektakl "O Królewnie i Krasnoludkach" w wykonaniu dzieci uczestników Letniej Akademii sztuki Małego Dziecka, który zaprezentowany zostanie w Harcerskiej Bazie Karkonoskiej w Przesiece ul Karkonoska 27 w dniu 6 sierpnia 2017 o godzinie 16.00.

Więcej o Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Małego Dziecka, którego laureatami są mali artyści dowiedzieć się można ze strony www.festiwalsztukimalegodziecka.pl

Zakończyły  się  lipcowe  zajęcia w Bibliotece Publicznej w Miłkowie.   Rozpoczęliśmy  je od tematu:             „ Bezpieczne wakacje”, w tym czasie dzieci dowiedziały się jak  bezpiecznie spędzać wolny czas w górach, nad morzem , na rowerze czy na podwórku, o czym warto pamiętać  kiedy trzeba wezwać pomoc.  Następne nasze spotkania to warsztaty literacko-plastyczne oraz artystyczne. Czytaliśmy książki i tworzyliśmy ilustracje, wykorzystaliśmy technikę decoupage do zrobienia zakładek do książek, szukaliśmy różnic na obrazkach, rozwiązywaliśmy krzyżówki, graliśmy w gry planszowe i komputerowe oraz robiliśmy biżuterię. Ostatnie zajęcia odbyły się pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Na tych zajęciach dzieci dowiedziały się co warto zobaczyć w naszej gminie, gdzie mieści się Urząd Gminy i jak nazywa się Wójt Gminy Podgórzyn. Efektem końcowym było stworzenie z wielkim zaangażowaniem  mapy regionu z jego atrakcjami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w zajęciach i zapraszamy na kolejne już w sierpniu w dniach od 7.08-18.08 we wtorki i piątki w godzinach  11.00 – 13.00

W niedzielę 16.07.2017 r. na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze w Zachełmiu odbył się III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn i Rezydencji Lawendowe Wzgórze.
W zawodach rywalizowało pięć drużyn w systemie każdy z każdym. Mecze rozgrywane były do dwóch setów do 18 punktów. Za zwycięstwo drużyna wygrana otrzymywała 3 punkty, przegrana 0, przy remisie obie drużyny otrzymywały po 1 punkcie. Ostatecznie najlepszą drużyną w turnieju okazała się  „Volley Głuszyca”, która wygrała wszystkie rozgrywane przez siebie mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy turnieju „Zachełmie”, a na najniższym stopniu podium stanęła drużyna „Merliny”.

 


Biblioteka Publiczna  wraz z Radą Sołecką i Sołtysem w Sosnówce zorganizowała zajęcia dla dzieci przez okres wakacji w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Było wiele atrakcji: warsztaty na temat Afryki i ich instrumentów, pierwsza pomoc medyczna i bezpieczne wakacje, zajęcia edukacyjne w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych w Jeleniej Górze,gościliśmy też w bibliotece w związku z "Dniem psa" Państwa Annę i Eugeniusza Ragiel- Kierownika Schroniska dla zwierząt, którzy w interesujący sposób opowiedzieli o zaletach posiadania psa i jego życiu. W bibliotece nie zabrakło głośnego czytania, dzieci również uczyły się malować słoiki, wykonywać laurki z origami, były też zabawy logiczne i gry planszowe, tak że zajęcia w tych dwóch tygodniach upłynęły w wesołej atmosferze.  Kolejne zajęcia będą organizowane w pierwszych dwóch tygodniach  sierpnia.

17 lipca miało miejsce symboliczne rozpoczęcie budowy nowego obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Podgórzynie. W uroczystości oprócz władz Gminy Podgórzyn, Radnych udział wzięli senator – Krzysztof Mróz, Wiceprezydent Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak, reprezentanci Policji, Państwowej Straży Pożarnej, firmy PreFabrykat - będącej głównym wykonawcą prac budowlanych.  Ceremonię poprowadziła Pani Ewa Szturo – kierownik referatu Rozwoju Kadr i Oświaty. Po przemówieniach Wójta oraz osób zaproszonych nastąpiło poświęcenie terenu budowy przez proboszcza podgórzyńskiej parafii – księdza Jacka Tokarza. Na koniec nastąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, pod którym swoje podpisy złożyli wszyscy obecni na uroczystości. Akt umieszczony został w tubie, która następnie zamurowana została przez Wójta Gminy Podgórzyn, Senatora oraz Wice Prezydenta Jeleniej Góry. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele mediów regionalnych.

LGD Partnerstwo Ducha Gór informuje, że w związku z planowanym na wrzesień 2017 r. naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz bardzo dużym zainteresowaniem informacjami na temat warunków wsparcia zostały zaplanowane na lipiec i sierpień dodatkowe spotkania informacyjne (o takiej samej tematyce, jak spotkania czerwcowe):

TERMINY SPOTKAŃ dla osób planujących założyć działalność gospodarczą:

17.07.2017 r., godz. 14.00-17.00

28.08.2017 r., godz. 14.00-17.00

MIEJSCE:
Podgórzyn, ul. Żołnierska 13, CAS POGÓRZE

ZAKRES TEMATYCZNY:

Zasady przyznawania pomocy, warunki udzielania wsparcia wynikające z PROW 2014-2020 oraz Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Już po raz dziesiąty w Marczycach w dniu 2 lipca 2017 odbył się Festyn Świętojański w którym uczestniczyli mieszkańcy naszej miejscowości i goście odwiedzające te strony.
Dzieci i dorośli bawili się wspaniale,podczas organizowanych konkursów, zabaw i rozgrywek sportowych.
Największym powodzeniem cieszył się konkurs w rzucie piłeczką do tarczy, rozgrywki w ping-pong oraz szukanie kwiatu paproci. Tak , jak co roku wszyscy chcieli odnaleźć kwiat paproci, ale tak jak w zeszłym roku Anastazja Okoń  po raz  kolejny    była zwyciężczynią tego konkursu. Za każdą rozegraną konkurencje były cenne nagrody , a dla tych dzieci , które przyniosły ze sobą świadectwo szkolne z czerwonym paskiem Stowarzyszenie Nasze Marczyce ufundowało upominki.

Sołectwo Zachełmie oraz Wójt Gminy Podgórzyn zapraszają w dniu 16.07.2017 r. na III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn i Rezydencji Lawendowe Wzgórze.

Turniej zostanie rozegrany 16 lipca 2017 r. (niedziela) od godz. 9:00 na boisku do piłki siatkowej plażowej na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze w Zachełmiu (adres: Zachełmie nr 64).
Do turnieju mogą być zgłaszane zespoły czteroosobowe lub pięcioosobowe (1 rezerwowy zawodnik), składające się z zawodników niezgłoszonych do rozgrywek PZPS i DZPS.
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą telefonicznie (pod nr 696 607 107) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz jej skład osobowy.
Ze względu na ograniczony czas zawodów w turnieju przewiduje się udział maksymalnie
10 drużyn (rozgrywki w systemie grupowym). O kolejności zakwalifikowania na listę uczestników decyduje data wpływu zgłoszenia.
Wpisowe za udział w turnieju wynosi 30 zł od drużyny (płatne ze zgłoszeniem do dnia 14.07.2017 r). W ramach wpisowego organizator zapewnia uczestnikom turnieju napoje i kiełbaski na ognisko, które odbędzie się po zakończeniu zawodów oraz puchary i upominki dla trzech pierwszych drużyn
w turnieju.
Szczegółowe informacje o turnieju na stronie: www.podgorzyn.pl lub pod nr tel. (696 607 107).

REGULAMIN TURNIEJU