lgdInformujemy, że na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Góra www.duchgor.org w (zakładce Konkursy PROW 2014-2020  /Konkursy→ Ogłoszone/) opublikowano ogłoszenia o naborze wniosków o powierzanie grantów:

  • nr 1/2019/G z dnia 28.02.2019r.  -  Włączenie społeczne poprzez realizację  Festiwalu Ducha Gór,
  • nr 2/2019/G z dnia 28.02.2019r.  - Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu,
  • nr 3/2019/G z dnia 28.02.2019r.  - Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z treścią ogłoszeń termin składnia wniosków ustalony został na okres od 15.03.2019r. do 29.03.2019r.

Zapraszamy do składania wniosków i/lub przekazywania tej informacji zainteresowanym organizacjom z obszaru LGD.