Olbrzymy

 1. Regulamin ścieżek rowerowych górskich, zwanych dalej Pasmem Rowerowym Olbrzymy, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane.
 2. Każdy korzystający z wyznaczonych ścieżek rowerowych zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 3. Korzystanie ze ścieżek przez osoby poniżej 18-tego roku życia odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 4. Każdy użytkownik korzysta ze ścieżek na własną odpowiedzialność i ryzyko!
 5. Pasmo Rowerowe Olbrzymy są to ścieżki zjazdowe - jednokierunkowe typu SINGLETRACK, o różnym stopniu zaawansowania, na której można poruszać się wyłącznie po wyznaczonej ścieżce rowerem górskim, zgodnie z jej kierunkiem. Przed rozpoczęciem korzystanie ze ścieżek należy zapoznać się z mapą oraz opisem stopnia trudności ścieżek, aby dobrać odpowiedni wariant do własnych umiejętności.
 6. Na przedmiotowych ścieżkach obowiązuje zakaz poruszania się pieszych! Nie dopuszcza się poruszania po trasach pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem pojazdów obsługi trasy, służb ratunkowych, pracowników służb leśnych oraz Lasów Państwowych.
 7. Na terenie Pasma Rowerowego Olbrzymy obowiązuje następujące oznakowanie tras:
  1. !       - element o umiarkowanym stopniu trudności
  2. !!      - element trudny
  3. !!!    - element bardzo trudny
  4. !!!!   - element niebezpieczny
  5. Oznakowania znajdujące się na trasie:
   Podjazd  Droga Leśna  Wąski Trawers  Zjazd  Rockgarden  Trawers  Roler  Droga Asfaltowa  Most  Skocznia  Drop  Zjazd po Kamieniach  Jazda Dwukierunkowa
 8. W trakcie jazdy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 9. Podczas jazdy należy używać kasku rowerowego oraz zaleca się stosowanie ochraniaczy łokci, kolan oraz kręgosłupa.
 10. Jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zakazana!
 11. Podczas korzystania ze ścieżek należy mieć wzgląd na innych użytkowników tj.:
  1. przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu nadjeżdżającym rowerzystom,
  2. ustępować drogi szybciej jadącym,
  3. wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach,
 12. Podczas jazdy zachować ostrożność a prędkość dostosować do panujących warunków oraz własnych umiejętności.
 13. Podczas jazdy należy zachować pełną kontrolę nad rowerem, aby w razie konieczności było możliwe szybkie zatrzymanie się lub ominięcie przeszkody.
 14. Należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych ścieżkach zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy.
 15. Osoby korzystające ze ścieżek rowerowych zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących przebywania i korzystania z terenów leśnych.
 16. Korzystający z Tras Rowerowych Olbrzymy winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 17. Na trasach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny bez wiedzy administracji leśnej, np. konary, kamienie, przewrócone drzewa.
 18. Poszczególne odcinki tras mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzonych prac leśnych lub innych. Korzystający z tras winni dostosować się do wynikających z tego tytułu ograniczeń lub tablic  „zakaz wstępu”.
 19. Na odcinkach tras rowerowych wytyczonych po drogach leśnych należy zachować ostrożność ze względu na możliwość poruszania się po nich pojazdów mechanicznych służb Lasów Państwowych lub innych osób uprawnionych oraz na składowane na ich poboczach drewno.
 20. W przypadku stania się świadkiem lub uczestnikiem wypadku należy natychmiast powiadomić GOPR, udzielić pomocy poszkodowanym oraz pozostać na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu ratowników. Numer alarmowy do GOPR znajduje się na każdej tablicy informacyjnej oraz tablicach kierunkowych. Oznaczenie numeru strefy ułatwiającej lokalizację poszkodowanego w terenie znajduje się na osobnych, dodatkowych tabliczkach informacyjnych.
 21. Pasmo Rowerowe Olbrzymy są trasami ogólnodostępnymi i nieodpłatnymi.
 22. Pasmo Rowerowe Olbrzymy dostępne jest od 1 kwietnia do 31 października każdego roku kalendarzowego.
  W okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku kalendarzowego jest NIECZYNNE!
 23. W przypadku chęci wykorzystania ścieżek w sposób komercyjny np. organizacji zawodów, imprez sportowych wymagana jest zgoda Gminy Podgórzyn,  ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn.
 24. Korzystanie z Pasma Rowerowego Olbrzymy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kontakt w Gminie Podgórzyn - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TELEFONY ALARMOWE:      112   GOPR:  985  LUB  601 100 300
POGOTOWIE RATUNKOWE 999, STRAŻ POŻARNA 998, POLICJA 997