Materiały z konferencji z okazji 10-lecia Rad Seniorów w Polsce, która odbyła się 12 czerwca 2023r.

W dniu 19.10.2023 r. odbył się planowany wyjazd naszej Rady Seniorów Gminy Lubawka wraz z zespołem tanecznym do Rady Seniorów w Podgórzynie.

W dniu 19 września 2023 roku w CAS w Podgórzynie odbyło się zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn , w którym uczestniczyła Pani Ewa Szturo- Sekretarz Gminy Podgórzyn.

Zapraszamy na zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn w dniu 19 września 2023 roku na godz. 10.00 do Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13.

Rada Seniorów Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza na otwarte zebranie Rady Seniorów w dniu 23 maja 2023 roku , na godzinę 14.30 do Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13.

W dniu 16.12.2022 roku w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn w nowym składzie.

Przedstawiciele z Rady Seniorów Gminy Podgórzyn w dniach 8-9.12.2022 roku uczestniczyli w kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, w który odbył się w Krakowie i w którym brało udział 60 Rad Seniorów z całej Polski.

Informuję, że w dniu 16.12.2022 roku o godz. 14.00 w CAS w Podgórzynie odbędzie się zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn, podczas którego:

Ogłoszenie Wójta Gminy Podgórzyn o dodatkowym naborze na wolne miejsca do Gminnej Rady Seniora w Podgórzynie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej

W dniu 24 .02.2022 roku w świetlicy w Marczycach odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn. W spotkaniu uczestniczyła Pani Irena Krukowska-Szopa prezes Fundacji Zielona Akcja.