Rada Seniorów Gminy Podgórzyn serdecznie zaprasza na otwarte zebranie Rady Seniorów w dniu 23 maja 2023 roku , na godzinę 14.30 do Centrum Aktywności Społecznej, ul. Żołnierska 13.

W programie spotkania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Sprawozdanie z działalności , w tym:
  • wnioski ze spotkań forum Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej w Jeleniej Górze , Wrocławiu i Wałbrzychu;
  • dobre praktyki Rady Seniorów Gminy Podgórzyn
  • odpowiedź MR i P społecznej w sprawie petycji 75+;
  • uwagi dotyczące konkursu Aktywna Seniorka/ Senior i co dalej;
  • spotkanie w UW Dolnośląskim w dniu 31.05.2023
  • wnioski przedstawione na forum. Konkurs Wsparcia Rad Seniorów . Konkurs Aktywna Seniorka- Senior 2024 .
 3. Podjęcie Uchwała Rady Seniorów Gminy Podgórzyn z dnia 23.05.2023 w sprawie zmian w ustawie 5c –dotyczące działania Gminnych Rad Seniorów.
 4. Zamierzenia Rady Seniorów w okresie lata 2023
 5. Wystąpienia Wójta i członków Rady Gminy Podgórzyn
 6. Dyskusja i zadawanie pytań przedstawicielom Władz Gminy Podgórzyn.
 7. Sprawy różne

Zdzisław Ratajski