Krzyż maltański i łaciński zbudowano z piaskowca pochodzącego z gór leżących po przeciwnej stronie Kotliny Jeleniogórskiej Gór Kaczawskich.

Jeden z dawnych właścicieli Staniszowa - Henryk von Reuss - rozbudowując park krajobrazowy postanowił zbudować na górze Grodna (506m n.p.m.) między Staniszowem a Marczycami zameczek myśliwski.