krzyzKrzyż maltański i łaciński zbudowano z piaskowca pochodzącego z gór leżących po przeciwnej stronie Kotliny Jeleniogórskiej Gór Kaczawskich. Na krzyżu łacińskim widać 120 centymetrowej długości ryt miecza obosiecznego oraz pełną aureolę. Drugi z krzyży, maltański, jest masywniejszy, nie zdobiony, ale za to starszy. Krzyże pokutne stawiano w akcie skruchy za grzechy.