Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Podgórzyn, ul. Żołnierska 14 , 58-562 Podgórzyn, nr telefon: 75 7621 093

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Podgórzynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Podgórzynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Podgórzynie. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.
  Referat Rozwoju
tel. (75) 75 48 131,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność Gospodarcza
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Rolnictwo, Geodezja, Gospodarka Nieruchomościami 
tel. (75) 75 48 116
  Ochrona Środowiska
tel. (75) 75 48 130
Gospodarka Odpadami
tel. (75) 75 48 114
  Sekretariat
tel. (75) 76 21 093
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Obsługa Rady Gminy
tel. (75) 75 48 121
  Gospodarka Przestrzenna
tel. (75) 75 48 122
  Urząd Stanu Cywilnego
tel. (75) 75 48 105
  Ewidencja Ludności/ Dowody Osobiste
tel. (75) 75 48 138
  Sprawy Mieszkaniowe
tel. (75) 75 48 122
  Gospodarka Komunalna
tel. (75) 75 48 124
  Drogownictwo, Komunikacja Publiczna
tel. (75) 75 48 127
  Świadczenia Rodzinne
tel. (75) 75 48 120
  Kadry, Oświata
tel. (75) 75 48 110
  Podatki
tel. (75) 75 48 108
  Księgowość
tel. (75) 75 48 106
  GOPS
tel. (75) 76 21 129
  OBSŁUGA PRAWNA
Anna Warczak
Mecenas - Kancelaria Adwokacka Anna Warcza

ul. Żołnierska 14
58-562 Podgórzyn
tel/fax +48 75 75 48 101, +48 75 76 21 093
fax +48 75 76 21 358

godziny otwarcia:
poniedziałek -8.00-16.00
wtorek - 7.30-15.30
środa - 7.30-15.30
czwartek - 7.30-15.30
piątek - 7.30-15.30
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy:
NIP:
611-24-57-506   
Regon: 000541902

Gmina Podgórzyn:
NIP
611-01-07-601
Regon: 230821718

Rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska S.A. 82 1600 1462 1016 7768 8000 0026

Obsługa kasowa czynna:

- poniedziałek 8:30 - 15:00

- wtorek 11:00 - 14:30

- środa 8:30 - 14:00

- czwartek 11:00 - 14:30

- piątek 8:30 - 14:00