rady seniorowRealizując zapisy Uchwały Nr XXXVI/300/17 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXIV/281/16 z dnia 19.12.2016r. oraz o powołaniu Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie i nadania jej statutu, Wójt Gminy Podgórzyn ogłasza publiczny nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie, zwany dalej „Ogłoszeniem".

Gminna Rada Seniorów w Podgórzynie, zwana dalej „Radą Seniorów” jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym wobec organów Gminy Podgórzyn, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących potrzeb i interesów osób starszych, zamieszkałych na terenie Gminy Podgórzyn.

 1. Skład Rady Seniorów
  1. Rada Seniorów składa się z 7 osób, które zamieszkują na terenie Gminy Podgórzyn.
  2. W skład Rady Seniorów wchodzą:
   1. przedstawiciele osób starszych, którzy posiadają poparcie co najmniej 15 osób;
   2. przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.
 2. Zgłoszenia kandydatów
  1. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na „Formularzu zgłoszeniowym na kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Ogłoszenia.
  2. Do formularza należy dołączyć „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
  3. Zgłoszenie złożone po terminie, o którym mowa w pkt. III, nie podlega rozpatrzeniu.
 3. Miejsce składania dokumentów oraz termin naboru
  Dokumenty, o których mowa w pkt. II, ppkt. 1 i 2 należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Podgórzynie, ul. Żołnierska 14, pokój nr 8, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Podgórzynie”, do dnia 05.07.2021r., do godz. 15:00.
 4. Weryfikacja formalna
  1. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez pracowników Referatu Rozwoju. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.
  2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 1, Wójt Gminy Podgórzyn wzywa do uzupełnienia zauważonych braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia powyższego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.
 5. Weryfikacja formalna
  W przypadku, gdy w drodze publicznego naboru do Gminnej Rady seniorów zgłoszonych zostanie:
  1. Wyłacznie 7 kandydatów - wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskają status członka Rady Seniorów w Podgórzynie.
  2. Mniej niż 7 kandydatów – Wójt Gminy Podgórzyn wyznaczy dodatkowy, siedmiodniowy termin zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów, do skutku
  3. Więcej niż 7 kandydatów – Wójt Gminy Podgórzyn zwoła zebranie wyborcze wyznaczając jego termin I miejsce oraz ustali jego porządek obrad.

Dokument do pobrania pdf [151.34 KB]