Informuję Państwa, że w dniu 19 stycznia 2022 roku o godz. 14.00 w CAS w Podgórzynie przy ul Żołnierskiej 13 planuję otwarte zebranie Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn.
w programie zebrania:

  1. sprawozdanie z działalności za 2021 rok
  2. plan działania na 2022 rok
  3. przystąpienie do programu Gmina Przyjazna Senioróm
  4. spotkanie z koordynatorem do spraw dostępności plus
  5. sprawy różne

proszę zabezpieczyć się w maseczki i przestrzegać przepisy sanitarne