W dniu 19 września 2023 roku w CAS w Podgórzynie odbyło się zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn , w którym uczestniczyła Pani Ewa Szturo- Sekretarz Gminy Podgórzyn.

W trakcie spotkania omówiono:

  1. Realizację przez UG Podgórzyn projektu ogłoszonego przez UMWD w sprawie „Wsparcia Rad Seniorów”. Omówiono sprawę zakupu 40 voucherów na SPA dla Seniorów z Gminy Podgórzyn i ich rozdziału dla poszczególnych miejscowości, omówiono sprawę organizacji balu seniora w dniu 30 listopad - wspólnie ze Starostwem Powiatu Karkonoskiego , a także poruszono sprawę realizacji 5 warsztatów dla Zespołu Szafiry.
  2. Podjęto dwie uchwały dotyczące:
    • Uchwała Nr 11/GRS/2023 Rady Seniorów Gminy Podgórzyn z dnia 19.09.2023 w sprawie finansowania podróży służbowych członków Rady Seniorów Gminy Podgórzyn
    • Uchwałę nr 12/GRS/2023 Dotyczy : budżetu oraz zasadnicze zamierzenia Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn na 2024 rok
  3. Omówiono sprawę nowelizacji Statutu Rady Seniorów Gminy Podgórzyn wynikająca ze zmiany Ustawy Sejmowej z 5 marca 2023 w sprawie 5c.
  4. Sprawa wyjazdu na III Dolnośląskie Forum Rad Seniorów w dniu 10 października 2023 roku przez delegatów Gminnej Rady Seniorów oraz udziału w dniu 7 października 2023 w senioraliach w Jeleniej Górze;
  5. Zadeklarowano także spotkanie w CAS w Podgórzynie w dniu 19 października 2023 z Lubawską Radą Seniorów

Uchwały dostępne są na BIP Gminy Podgórzyn.

Zdzisław Ratajski