Szanowne Koleżanki i Koledzy

W dniu 8 października 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13 odbędzie się otwarte zebranie Rady Seniorów Podgórzyn w sprawie:

  1. Organizacji Balu Seniora w DK Ekran w Miłkowie.
  2. Święta niepodległości w Gminie Podgórzyn.
  3. Udziału w Senioraliach w Jeleniej Górze w dniu 6 października
  4. Sprawy różne Serdecznie Zapraszam w Imieniu Gminnej Rady Seniorów Podgórzyn

Zdzisław Ratajski