Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców do udziału w projekcie „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Program  jest skierowany do sektora MMŚP oraz ich pracowników (wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę). Obejmuje rozwój kompetencji pracowników w oparciu o usługi rozwojowe w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie niesione w ramach projektu:
* Doradztwo w zakresie określania potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
* Dofinansowanie MMŚP wybranych usług rozwojowych (od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej).
* Poziom dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę do kwoty 5000 złotych, poziom dofinansowania przedsiębiorstwa do kwoty 50 000 złotych.

ulotka , informacja o projekcie