W czwartek (31.01.2019r.) w Świetlicy Wiejskiej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Głębocku. Na zebranie przybyło 28 osób uprawnionych do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa została zgłoszona jedna osoba, Pani Halina Kacprzak, która dotychczas piastował tę funkcję, i w wyniku głosowania, ilością 26 głosów została wybrana na kolejną kadencję.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Śmiałecka Zyta
  • Jaskółowska Monika
  • Trzebińska Małgorzata

Spotkanie prowadził z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Jaskółowska Dominika
  • Malinowski Krzysztof
  • Bystroń Tomasz