sksGmina Podgórzyn uczestniczy w projekcie Szkolny Klub Sportowy, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Trzecia edycja Programu realizowana jest od stycznia do grudnia 2019 r.

Więcej informacji na stronie projektu - www.szkolnyklubsportowy.pl

Szkoły w Gminie Podgórzyn uczestniczące w programie:

Lp. Grupa Miejscowość Szkoła
1 Grupa I Miłków Zespół Szkolno-Przedszkolny
2 Grupa II Miłków Zespół Szkolno-Przedszkolny
3 Grupa I Podgórzyn Podstawowa im. Orła Białego
4 Grupa II Podgórzyn Podstawowa im. Orła Białego
5 Grupa III Podgórzyn Podstawowa im. Orła Białego
6 Grupa I Sosnówka Szkoła Podstawowa
7 Grupa II Sosnówka Szkoła Podstawowa
8 Grupa I Ścięgny Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta