WÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowa budynkiem byłego przedszkola oznaczona jako działka ewidencyjna nr 39/1 obręb 0005 Podgórzyn o pow. 0,0408 ha; KW nr JG1J/00080980/5; Cena wywoławcza 320.000,00 zł
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 61/2 obręb 0005 Podgórzyn o pow. 0,0847 ha; KW nr JG1J/00085404/9; Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł
  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 76 obręb 0007 Sosnówka o pow. 0,05 ha; KW nr JG1J/00085111/8; Cena wywoławcza nieruchomości: 34 400,00 zł
  4. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 185/2 AM1 obręb 0005 Podgórzyn o pow. 0,08 ha; KW nr JG1J/00085404/9; cena wywoławcza: 20 000,00 zł
  5. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 627/1 AM1 obręb 0005 Podgórzyn o pow. 0,1504 ha; KW nr JG1J/00052557/6; cena wywoławcza: 55 000,00 zł
  6. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 77/3 AM2 obręb 0005 Podgórzyn o pow. 0,0644 ha; KW nr JG1J/00061534/5; cena wywoławcza: 40 000,00 zł
  7. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka ewidencyjna nr 140 AM1 obręb 0006 Przesieka o pow. 0,44 ha; KW nr JG1J/00084776/0; cena wywoławcza: 66 000,00 zł
  8. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 46/7 AM1 obręb 0008 Staniszów o pow. 0,1870 ha; KW JG1J/00084775/3; cena wywoławcza: 60 000,00 zł
  9. Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 24/1 AM1 obręb 0010 Zachełmie o pow. 0,0606 ha; KW nr JG1J/00084941/8; cena wywoławcza: 15 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Podgórzynie pokój nr 1.

Wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej (bez VAT) jest wnoszone na konto depozytowe Gminy Podgórzyn BGŻ SA Oddział Jelenia Góra 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 do dnia 09 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Podgórzynie (pokój nr 12) Tel. 75 7548116 i na stronie internetowej www.podgorzyn.pl oraz BIP Podgórzyn.