W piątek, w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" obyło się niezwykłe święto. Dwie pary obchodziły swoje Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji Państwo Maria i Zygmunt Bielańczyk oraz Państwo Małgorzata i Stanisław Cygan zostali uhonorowani, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Ceremonii dokonał za-ca Wójta Gminy Podgórzyn Tomasz Szewczyk oraz Przewodniczący Rady Gminy Bartosz Polaczek, przy asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Danucie Śliwińskiej. Na ceremonii obecna była również Sołtys Sołectwa Staniszów Pani Alina Sobieraj oraz rodzina i znajomi Jubilatów.

Po oficjalnej ceremonii, wręczeniu kwiatów i prezentów wszyscy zebrani zostali zaproszeni na mały poczęstunek, przy którym wszyscy oddali się miłej rozmowie i wspomnieniom.

Szanownym Małżonkom życzymy jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i w szczęściu.