W piątek (11.01.2019r.) w Schronisku Młodzieżowym odbyły się wybory na funkcję Sołtysa w Staniszowie. Na zebranie przybyło 86 osób uprawnionych do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zgłosiła się jedna osoba, Pani Alina Sobieraj, która dotychczas piastowała tę funkcję, i w wyniku głosowania, ilością 84 głosów, będzie piastować ją nadal.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu Do Rady sołeckiej wybrane zostały następujące osoby:

  • Motylski Arkadiusz
  • Cupiał Agata
  • Mielcarek Bożena
  • Małecki Wiesław
  • Gliwa Anna

Spotkanie prowadził z-ca Wójta, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Mirosław Rój
  • Marta Kuklewska
  • Mariusz Micka

Na spotkanie przybył również starosta jeleniogórski Krzysztof Wiśniewski.