Roboty DrogoweW ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Podgórzyn w 2019r. otrzyma dofinansowanie na wykonanie następujących remontów dróg:

  • Odbudowa mostu drogowego nad potokiem Podgórna przy ul. Dąbrowskiego.
    Most zostanie poszerzony oraz zostanie zwiększona jego nośność.
  • Odbudowa drogi dz. 500/3 - ul. Bojki.
    Zostanie wymieniona nawierzchnia, wybudowane zostaną chodniki dla pieszych oraz kanalizacja deszczowa
  • Odbudowa drogi w Zachełmiu na odcinku 620m. Od budynku nr 12 do budynku nr 4 oraz ul. Złoty Widok.

Gotowa jest już cała dokumentacja i niedługo zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie w/w robót. Wysokość dotacji wynosi 2 016 000zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W kolejce do remontu czekają ponadto m.in. takie ulice jak Na Skałkach, Krótka i Słoneczna w Przesiece, czy też droga łączącą Górny Miłków z drogą do Karpacza oraz inne, które będziemy realizować w miarę posiadanych możliwości.