Pomóżmy potrzebującym!

W wyniku pożaru jaki miał miejsce dnia 18 stycznia 2019r. w Ścięgnach, spalił się dach oraz poddasze mieszkalne, natomiast dolana część budynku została zalana wodą. Chociaż w akcji ratunkowej z wielkim zaangażowaniem brało udział osiem jednostek Staży Pożarnej, mieszkańcy domu ponieśli spore straty w swoim dobytku.

Pomóżmy poszkodowanej rodzinie w odbudowie tego co stracili!

Na koncie OSP Ścięgny zostało utworzone specjalna subkonto dla pomocy pogorzelcom.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ścięgnach
19 1600 1462 1025 2006 4000 0002
Bank BGŻ PARIBAS
z dopiskiem w tytule POMOC POGORZELCOM ZE ŚCIĘGIEN.

Każda złotówka się przyda!

Tak jak w poprzedniej kadencji, tak i obecni Radni Gminy Podgórzyn co miesiąc przekazują dobrowolną składkę na osoby potrzebujące. W m-cu styczniu zdecydowali, aby składkę tę przekazać na pogorzelców w Ścięgnach.

(fot. FB/ospsciegny)