W czwartek (14.02.2019r.) w Budynku Szkoły Podstawowej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Ścięgnach. Na zebranie przybyło 92 osoby uprawnione do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa została zgłoszona jedna osoba, Pani Anna Respondek, która dotychczas piastował tę funkcję, i w wyniku głosowania, ilością 75 głosów została wybrana na kolejną kadencję.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Zapała Maciej
  • Mrozik Piotr
  • Goryluk Beata
  • Stępiniewski Konrad
  • Tyrakowski Witold

Spotkanie otworzył z-ca Wójta Gminy Podgórzyn, Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja skrutacyjna w składzie:

  • Mogilski Michał
  • Lasota Tomasz
  • Szpila Agata

Na spotkaniu obecni byli również Mirosław Kalata, Wójt Gminy Podgórzyn, oraz Krzysztof Wiśniewski Starosta Jeleniogórski.