W poniedziałek (28.01.2019r.) w OW Skalnik odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Borowicach. Na zebranie przybyło 11 osób uprawnionych do głosowania.

Na wstępie, zebrani wysłuchali sprawozdania z działań sołectwa w mijającej kadencji, a następnie przystąpiono do głosowania. Do sprawowania funkcji Sołtysa zgłosiła się jedna osoba, Pan Józef Nierodka, który dotychczas piastował tę funkcję, i w wyniku głosowania, jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Danuta Piotrowska
  • Marzanna Wolak
  • Katarzyna Kwiecień
  • Jan Lubojański

Spotkaniu prowadził Tomasz Szewczyk, a głosy liczyła i nad przebiegiem głosowania czuwała komisja rewizyjna w składzie:

  • Alicja Lubojańska
  • Łucja Wrzos
  • Wojciech Ziemniak