Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem afrykańskiego pomoru świń i wirusem grypy ptaków.

SZANOWNI PAŃSTWO,
HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF) w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:

 1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT
  (czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)
 2. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA
 3. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ:
 1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji. (wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho" — usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)
 2. Mycie preparatem myjącym. (namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)
 3. Dezynfekcja właściwa. (powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

 1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
 2. Zakres temperatur — środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
 3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
 4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY STOSOWANIU PRODUKTU BIOBÓJCZEGO, W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB JE STOSUJĄCYCH, ZWIERZĄT PRZYBYWAJĄCYCH W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRODUKTY STOSOWANO, A TAKŻE ŚRODOWISKA (WODY, GLEBY) WŁAŚCIWYM JEST NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PROFESJONALNĄ FIRMĄ PROWADZĄCĄ DEZYNFEKCJĘ.

ZESTAWIENIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH,  WYKAZUJĄCYCH DZIAŁANIE WIRUSOBÓJCZE, ZNAJDUJĄCYCH ZASTOSOWANIE W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ 

(ZGODNIE Z WYKAZEM PRZEKAZANYM PRZEZ PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH PISMEM Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R.):

Agrisan 8090,  Hppa, Omnisept, Aldekol Des 03, Huwa-San Tr-50, Oropharma Disinfect, Aldekol Des Ff, Hyperox®, Oxykol, Arco-Sept, Hypred Force 7, Prontech, Aseptol Pro, Incimaxx Aqua S-D, Prophyl 2000, Chloramin® T, Incimaxx Des-N, Sanitas Forte Vet, Cid 20, Incimaxx T, Savo Prim, Desam Effekt M, Kc 5000, Th5, DesAT, Keno TM cox, Virakil 02, Desintec FI-Des Ga forte, Kill'ops, Virex, Dip-Io 5000, Lely Quaress-Iodine, Virkon Professional, Dr Oxy-Des Foam, Lerasept® Aktiv, Virkon TM S, Dupont™ Virkon, Lerasept® Spezial LF, Virocid RTU, Epidemed Vc 400, Lerasept® Spezial Sr, Virocid®, Four'sann, Liq-Io 5500, Virocid® F, G-Mix Power, Multicide 150, Viroshield, G-Mix Spray, Neo Opp, Halamid, Neopredisan 135-1®

Każdorazowo przed zastosowaniem produktu biobójczego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do produktu i stosować go ściśle według wskazań producenta.

 

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

 

APEL
do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń — nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

 • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
 • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.