Decyzja nr 23/2018
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA „ŚNIEŻKA" z dnia 19.11.2018r.
w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu
ZG.7603.2.2018

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788 ze zm.), § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku, w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

§1
W związku ze znacznym uszkodzeniem drzewostanów, powstałym w wyniku silnych wiatrów, wprowadzam na terenie Nadleśnictwa ,,Śnieżka" okresowy zakaz wstępu do lasu.
Zakazem wstępu objęte są następujące obszary:

  • leśnictwo Staniszów, z wyłączeniem oddz. 1 - 8;
  • Leśnictwo Miłków, w oddz. 45-46, 48-49, 53-54, 56-57, 60, 235;
  • Leśnictwo Podgórzyn;
  • Leśnictwo Karpacz, w oddz. 38-44;
  • Leśnictwo Przesieka, w oddz. 182-186, 166-168;
  • Leśnictwo Strużnica;

Zakaz wstępu obowiązuje od dnia 19.11.2018 r. do odwołania, z zastrzeżeniem możliwości wyłączania z zakazu kolejnych obszarów w miarę porządkowania powierzchni.

§2
Podstawa prawna: Art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017, poz. 788 ze zm.)

§3
Okresowym zakazem wstępu objęte są grunty leśne w zarządzie Nadleśnictwa „Śnieżka"

§4
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej nadleśnictwa.

pdf Pismo do pobrania [1.07 MB]