StopMarnowaniuZywnosci miniStarosta Jeleniogórski zwraca się z prośbą do aktywnych organizacji pozarządowych z terenu naszego powiatu, które są przygotowane do współpracy w zakresie przekazania żywności przez sprzedawców realizujących przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680) o zgłoszenie chęci współpracy, w tym zakresie.

recycle worldMając na uwadze nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Podgórzyn informuje, że przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Podgórzyn, ul. Żołnierska 14 , 58-562 Podgórzyn, nr telefon: 75 7621 093

 1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Podgórzynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Podgórzynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Podgórzynie. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
 9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

21listopada miniZ okazji dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom Socjalnym w Gminie Podgórzyn, życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiKarkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych.

KSWiKWójt Gminy Podgórzyn informuje, że Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.103.2019.PK z dnia 22 października 2019 r. zatwierdzone zostały ustalone przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Podgórzyn.

1 IMG 2002 miniPrzy Wodospadzie Podgórnej stanęły nowe stoły i ławy, które posłużą turystom oraz coraz większej ilości morsów odwiedzających tę piękną atrakcję naszej Gminy.

best dentist bangalore miniW związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019 roku ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, Wójt Gminy Podgórzyn zaprasza do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podgórzyn.

krus

Upadki osób w gospodarstwie rolnym, to ponad połowa wszystkich zdarzeń wypadkowych zgłaszanych do KRUS. Rolnicy ulegają im najczęściej na podwórzach gospodarstw rolnych, podczas wchodzenia i schodzenia z drabin lub schodów, a także w trakcie przemieszczenia się w pomieszczeniach gospodarczych.

01 IMG 1661 miniW dniu 7 listopada 2019r. przy fontannie w Miłkowie, odbyło się uroczyste zakończenie projektu Skwerek, dzięki któremu miejscowość zyskała piękne miejsce do spotkań i odpoczynku.

71642867 511845256326312 4588711843224092672 n mini10 listopada w Janowicach Wielkich odbyły się drugie eliminacje strefowe LZS piłki siatkowej w ramach XX Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast organizowane przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze. Wzięły w nich udział po dwa najlepsze zespoły z powiatów: jeleniogórskiego, kamiennogórskiego i lwóweckiego.

IMG 20191108 181032 mini

W tym roku szkolnym, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce  realizowany jest  projekt edukacji obywatelskiej i patriotycznej, który koncentruje się wokół hasła: „Razem tworzymy historię”.

Nieruchomości miniWÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

deer 1529441 miniWykonując obowiązki, wynikające z art. 42ab ustawy prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713 z późn. zm.) Zarząd Koła Łowieckiego "Ostoja" w Jeleniej Górze przesłał informację o planowanych terminach polowań zbiorowych.

SKM C25819103113010 mini

17 sierpnia 2019 roku w Przesiece został ustanowiony rekord Polski w największej ilości wspólnie rzeźbiących osób.

NGO miniSzanowni Państwo, ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

ARiMRW jesiennej ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy skierowanych do mieszkańców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wśród nich są dwie nowości.    

10 IMG 1549 miniW czwartek, 24 października 2019r.  odbyła się niezwykła uroczystość. Przypomniano postać Zofii Janiczek, pierwszej po II wojnie światowej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Podgórzynie.

Przetarg.2019.10.Rys1 miniWójt Gminy Podgórzyn Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 86/1 o powierzchni 8,07 ha i nr 23/1 o powierzchni 2,88 ha AM 1 obręb 0008 Staniszów, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00084775/3 – wolna od wpisów i ostrzeżeń.

KonsultacjePowiat2019Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski.

krusRolnicy ze względu na charakter wykonywanej pracy są jedną z grup zawodowych szczególnie narażoną na występowanie chorób układu ruchu. Praca w rolnictwie, mimo postępów mechanizacji, wymaga nadal dużych wysiłków fizycznych.

1 IMG 1601 miniTradycją już jest, że podgórzyńscy radni co miesiąc przekazują dobrowolną składkę na osoby potrzebujące, ważne działania lub cel charytatywny.

73497925 646690462526241 2605849193553592320 n miniOficjalne zakończenie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynków, sieci cieplnej i lokalnej kotłowni Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie”.

DSC 2412 miniMiasto Desná położone jest w Górach Izerskich u zbiegu rzek Białej i Czarnej Desny (Bílá i Černá Desná) na trasie Tanvald – Harrachov. Składa się z trzech części: Desná I, Desná II i Desná III. Ma niecałych 3 200 mieszkańców i położone jest na wysokości 490 – 780 m n.p.m.

047 IMG 1402 miniW piątek, 18 października 2019r., w centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbył się doroczny Bal Seniora. Frekwencja jak zawsze dopisała i na wspólną zabawę stawiło się ponad 100 gości.

AutokarGminna Rada Seniorów Podgórzyn zaprasza Seniorów z Gminy Podgórzyn do zapisywania się na wycieczkę w Bieszczady w kwietniu 2020 roku. Zainteresowanych proszę o kontakt do Pani Danuty Szymajdy - telefon 692016416.

Z. Ratajski

DolnoslaskieMaleGranty mini17 października ruszył nabór wniosków do kolejnej, już 5 edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty. Wnioski można składać do 27 października.

SkwerMilkowProjekt Skwerek w Miłkowie zbliża się do szczęśliwego końca. Początek był trudny ze względu na nieprzewidziane trudności, które udało nam się jednak pokonać.

02 IMG 1298 mini

W poniedziałek, 14 października 2019r. została oddana do użytku, wyremontowana ul. Bojki.

NGO miniZARZĄDZENIE NR 115/2019 WÓJTA GMINY PODGÓRZYN z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Podgórzyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Wybory2019W niedzielę 13.10.2019r. w całym kraju odbyły się wybory do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej  2019.

1 20191011 095509 miniZ okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty oraz pracownikom administracyjnym placówek oświatowych podziękowania i słowa uznania za trud wkładany w kształtowanie umysłów i serc młodego pokolenia.

1 72351864 2516589438571936 4395764109648330752 n miniDwie szkoły z naszej gminy zostały laureatami Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie, do którego zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Ogółem przyznano 764 nagród, w tym w województwie dolnośląskim 34, a w powiecie jeleniogórskim tylko 2:  dla SP im.Władysława Stanisława Reymonta w Ścięgnach oraz SP im. Marii Konopnickiej w Sosnówce!

Wybory2019Dnia 13 października 2019r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP.

Nieruchomości mini

Wójt Gminy Podgórzyn działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza, że w dniu 21 listopada o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn przy ul. Żołnierskiej 14 pokój nr 1 odbędą się rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podgórzyn.

pis logoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Jeleniej Górze informuje, że w związku z prawidłowymi wynikami badań wody przeznaczonej do spożyciu przez ludzi z wodociągu publicznego w Miłkowie, woda z w/w wodociągu nadaje się do spożycia. W związku z powyższym Komunikat nr 11/19 z dnia 3 października 2019r. jest nieaktualny.

28 IMG 1047 mini

W sobotę, 5 października 2019 z kempingu "Camp66" w Ścięgnach, pomimo deszczowe pogody, wystartowali zawodnicy biegu na orientację Dogtrekking Karkonoski 2019.

Cała prawda o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Kumulacja zadań z jaką w tym momencie mierzy się ARiMR jest niestety wynikiem wieloletnich zaniedbań poprzedników z czasów rządów PO-PSL oraz opóźnień przy wdrożeniu i rozliczeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Efektem tych zaniedbań było także późne wdrożenie obecnie rozliczanych programów w obszarze perspektywy 2014-2020, co bezpośrednio przełożyło się na kumulację naborów oraz przyjmowanych wniosków.

smoke 69124 mini

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

01 IMG 0915 miniW ostatnią sobotę, 28 września 2019r. odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego odnalezienie w Przesiece w 1945 roku obrazów Jana Matejki: „Rejtan – upadek Polski", „Batory pod Pskowem” oraz „Unia Lubelska”.

waldek szczerba miniZ ogromnym smutkiem informujemy, że we wtorek (24 września 2019r.), w wieku 55 lat odszedł Waldemar Szczerba, twórca festiwalu poezji śpiewanej "Gitarą i Piórem" w Borowicach.

050 IMG 0503 mini

14 września, na Wiśniowej Polanie w Miłkowie odbyły się coroczne uroczystości dożynkowe, na których bawili się mieszkańcy naszej gminy, zaproszeni goście oraz przyjezdni.

Nova CupZ powodu organizacji zawodów rowerowych „Nova Cup - Harrachov” w sobotę 14 września 2019 w godz. 10:00-13:00 trasy:

 • Borowy, Skrzat, Utopiec, Czart, Błotnik i Poświst

Będą zamknięte !!!

IMG 2607 miniGminna Biblioteka Publiczna w Podgórzynie przystąpiła do drugiej edycji projektu „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. Na wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym, które zapiszą się lub są zapisane do biblioteki czeka wyjątkowy prezent – wyprawka czytelnicza na dobry start. 

1001 IMG 9275 miniW dniach 24 i 25 sierpnia, na terenie Gminy Podgórzyn odbyły się Górskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym. W sobotę wystartowali zawodnicy w kategoriach: Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Juniorka i Elita, zaś w niedzielę w kategoriach: Tandemy niewidzących i niedowidzacych, Junior, Orlik i Elita.

Uwaga

Informujemy,  że w dniu
07 września 2019 r. w godz. 10:00- 16:30
odbędą się Górskie Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych oraz Amatorów  w Kolarstwie Szosowym w związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu: Podgórzyn,  Zbiornik „Sosnówka”, Sosnówka Dolna, Sosnówka Górna, Borowice, Podgórzyn.

05 Podgorzyn IMG 0260 mini

Jak co roku we wrześniu, we wszystkich szkołach odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego, na które przybyli zarówno uczniowie z rodzicami oraz Grono Pedagogiczne, ale również wielu zaproszonych gości.

0aW okresie 2017-2019 Fundacja Obrazy Bez Granic jako partner z  Fundacją Jawor, Gminą Jeżów Sudecki oraz Gminą Podgórzyn realizuje projekt  pn. „Eksperymentuje - Rozwój Kompetencji Kluczowych oraz matematyczno-przyrodniczych i TIK uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Jeleniogórskiej”

0aMiasto Jelenia Góra wraz z Gminą Miejską Piechowice i Gminą Podgórzyn realizowało projekt pn. ,,Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę – budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Podgórzyn gabaryty 09.2019 miniProsimy do dnia 11.09.2019r. o zgłaszanie telefoniczne odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji na nr tel. 75/75-48-114 lub 600-385-668

08 IMG 9898 miniW niedzielę 25 Sierpnia 2019r. w ramach 30 Ogólnopolskiego Pleneru Rodzinnego, przy wspaniałej pogodzie, odbył się przy OKW "Karolinka" coroczny Piknik ze Sztuką pod Dziurawą Skałą.

OlbrzymyRegulamin ścieżek rowerowych górskich, zwanych dalej Pasmem Rowerowym Olbrzymy, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym są one zlokalizowane.

36 IMG 9266 miniW środę 21 sierpnia 2019 w centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich z Podgórzyna z polsko-ukraińską grupą młodzieży, która przyjechała do Przesiece w ramach projektu Kulinarnie-Kulturalnie.

pis logoNa podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w 5 gminnych wodociągach.

06 IMG 9058 miniPrzez trzy dni w plenerze pod gwiazdami, przy OKW Karolinka odbywał się festiwal filmowy  "Plenerowe Kino Letnie Karolinka". Była to już czwarta edycja tego niezwykłego wydarzenia.

Nieruchomości miniWÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

Uwaga

Informujemy,  że w dniach
24 sierpnia 2019 r. w godz. 9:45- 17:00
25 sierpnia 2019 r. w godz. 9:15- 17:00
odbędą się Górskie Mistrzostwa Polski  w Kolarstwie Szosowym w związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu: Podgórzyn,  Zbiornik „Sosnówka”, Sosnówka Dolna, Sosnówka Górna, Borowice, Podgórzyn.

RobotyDrogoweZ uwagi na trwające remonty ulic, informujemy o czasowych utrudnieniach w ruchu oraz ewentualnych objazdach.

BelaSlomy

Wójt Gminy Podgórzyn informuje, że powołana została komisja do szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

krus

Kleszcze możemy spotkać niemal wszędzie. Zamieszkują na skrajach lasów, puszczy i polan, w okolicy rzek, jezior, zarośli ale także w miejskich parkach i ogrodach. Często wybierają ścieżki i trakty, którymi przemieszczają się zwierzęta i ludzie. Kleszcze nie spadają z wysoka - czyhają na niskich roślinach do wysokości 1 metra.

Leśnictwo Miłków miniInformujemy, że z przyczyn klęsk abiotycznych (śniegołomy, wiatrołomy) oraz zagrożenia od czynników biotycznych (kornik drukarz, rytownik pospolity) na terenie Nadleśnictwa „Śnieżka" w niektórych rejonach prowadzone są intensywniejsze prace z zakresu pozyskania drewna.

027 IMG 8681 miniW niedzielę 04.08.2019r. na placu kościelnym w Staniszowie, odbył się Festyn Rodzinny poprzedzony uroczystą mszą świętą .

147 IMG 8620 miniW sobotę (03.08.2019r.) odbyły się ostatnie sportowe zmagania naszych sołectw, które odbywały się w ramach Sołeckiej Ligi 2019. Ostatnią rozgrywaną dyscypliną była gra w kulki czyli Pétanque.

26 IMG 8338 miniW piątek 02.08.2019r., w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" odbyła się niezwykła uroczystość. Trzy pary otrzymały medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

d722f2a14a84b7ad8053262f61a6106b XL mini

W sobotę 13 lipca 200 zawodników i zawodniczek enduro walczyło w Przesiece o tytuł mistrza enduro w formule Time Hunt. Jak wyglądała rywalizacja i kto stanął na pudle?

Podgorzyn herb mini

Świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2019/2020
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
Świadczenia Dobry start 300+ na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

67206296 3079253915448889 1842216463729950720 n miniW sobotę  27.07.2019 na orliku w Miłkowie odbył się I wakacyjny turniej siatkówki organizowany przez TKKF Milanos. W turnieju mógł wziąć udział każdy miłośnik siatkówki.

SygnalAlarmowyInformujemy, że w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania w dniu 1 sierpnia 2019r. o godz 17:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie gminy Podgórzyn emitujące sygnał ogłoszenie alarmu.

062 IMG 8050 miniW lipcu do Borowic, przepięknej miejscowości pod Karkonoszami, zjechali miłośnicy muzyki i poezji. W tym magicznym miejscu, w Ddolinie Pięciu Potoków, co roku przez dwa dni odbywa się festiwal „Gitarą i… borowickie spotkania z poezją śpiewaną”, gromadząc wspaniałą publiczność oraz niezwykłych wykonawców.

032 IMG 8179 miniW sobotę (20.07.2019r.) odbyła się przedostatnia sportowa rywalizacja naszych sołectw w ramach Sołeckiej Ligi 2019. Tym razem rywalizowali biegacze.

lgdLGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do składania wniosków na granty dla organizacji pozarządowych.
Ogłoszono 5 konkursów w zakresie: edukacji, dziedzictwa kulturowego, wydarzeń Festiwalu Ducha Gór, promocji regionu oraz niekomercyjnych inwestycji. Granty od 20-50 tys. zł/ 1 grant.

Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiKarkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poszukuje pracowników na stanowisko

Sortowacz Odpadów

237 P1300418 miniW sobotę (06.07.2019r) w Zachełmiu, na terenie Rezydencji Lawendowe Wzgórze, rozegrano kolejne mecze, które odbywają się w ramach Soleckiej Ligi 2019. Tym razem rywalizowali zawodnicy plażowej piłki siatkowej.

13 IMG 7707 mini

29 czerwca odbył się Piknik Rodzinny, który został zorganizowany przez sołectwo Przesieka przy współudziale Gminy Podgórzyn. Wydarzenie to przyciągnęło swoimi atrakcjami dzieci wraz z rodzicami i opiekunami z całej okolicy. Przyszli zarówno mieszkańcy jak i wczasowicze.

UwagaW dniach 12 i 13 lipca (piątek, sobota) w Borowicach odbędzie się coroczny festiwal Gitarą i... - borowickie spotkania z poezją śpiewaną. Ponieważ, jak co roku, sporo osób przyjeździe na to wydarzenie własnym środkiem transportu w tych dniach należy spodziewać się utrudnień w ruchu w Borowicach oraz na drodze powiatowej Podgórzyn - Sosnówka Górna.

nr 1 mini

W dniu 5 lipca 2019 roku w Domu Kultury Ekran w Miłkowie Rada Seniorów Gminy Podgórzyn przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia Koła Gospodyń „Miłkowianie” z Miłkowa miała przyjemność już nie po raz pierwszy gościć Seniorów – tym razem z gminy Rudna, Miłkowice, Chojnów i Wisznia z powiatu legnickiego w liczbie około 20 osób.

Enduro logoZ powodu organizacji zadowów kolarskich „Enduro NTB Series” w Przesiece w sobotę 13 lipca trasy:

 • czart
 • utopiec
 • błotnik

Będą zamknięte !!!

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie informuje, że w związku z pracami mającymi na celu usunięcie awarii sieci wodociągowej dnia 03.07.2019r. w godzinach od 15:00 do 21:00 w miejscowości Ścięgny od numeru 1 do 35 oraz 31a, 33a, 33b może wystąpić przerwa w dostawie wody.

Dom ekoUrząd Gminy Podgórzyn informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  ogłosił  nabór wniosków w  ramach dot. „Dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”.

CryoSpace Bike Adventure 2019 01 miniW dniach 29.06 – 2.07.2019 w Szklarskiej Porębie rozegrany zostanie Międzynarodowy Etapowy wyścig MTB „CryoSpace Bike Adventure UCI S2 2019”. Ponad 600 zawodników z 18 państw, przez 4 dni będzie ścigać się na trasach zlokalizowanych w Karkonoszach i Górach Izerskich.

203 IMG 7637 mini

W niedzielę (23.06.2019r) obyło się drugie spotkanie zmagań sportowych, które rozgrywane są w ramach Soleckiej Ligi 2019. Tym razem rywalizowali zawodnicy piłki nożnej.

51 IMG 7161 miniW niedzielę (23.06.2019r.) odbyło się uroczyste otwarcie najmniejszego Centrum Kultury w Polsce - Starej Remizy w Zachełmiu.

024 IMG 6828 miniW Sobotę (22.06.2019r) przy Transgranicznym Centrum Turystyki Aktywnej w Sobieszowie, odbyło się oficjalne otwarcie tras Singletrack, które zostały wybudowane w ramach projektu "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach".

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie informuje, że w związku z pracami mającymi na celu usunięcie awarii sieci wodociągowej dnia 25.06.2019r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w miejscowości Sosnówka może wystąpić przerwa w dostawie wody. 

78 IMG 6616 miniW niedzielę (16.06.2019r.) odbyły się pierwsze zawody w ramach tegorocznej Sołeckiej Ligi Mistrzów 2019 - strzelanie z broni laserowej.
Najlepszą grupą okazał się młody team z Sosnówki.
Gratulujemy!

026 IMG 6129 miniW sobotę (2019.06.08) odbyło się uroczyste oficjalne otwarcie nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Orła Białego w Podgórzynie.

WodyPolskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie", Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłasza nabór na stanowisko:

Konserwator budowli i urządzeń wodnych, operator pompowni
Miejsce pracy: Zbiornika Wodny Sosnówka

64 IMG 6471 miniPiękna pogoda moc atrakcji i roześmiane dzieci - tak krótko można podsumować Dzień Rodziny, który odbył się w niedzielę (09.06.2019r) na Orliku w Miłkowie.

Kas winietaOkolicznościowe imprezy plenerowe, bardzo popularne w niektórych regionach kraju często goszczą wystawców lub sprzedawców napojów alkoholowych. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że wśród nich znajdują się również ci nieuczciwi, którzy wykorzystując brak wiedzy, a często naiwność uczestników imprezy, oferują do sprzedaży bimber i inne nielegalne napoje alkoholowe.

KSWiKKARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. z siedzibą w Bukowcu zatrudni SPECJALISTĘ DS. SPRZEDAŻY w Oddziale Spółki w Podgórzynie

KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział w Podgórzynie informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 11.06.2019r. w godzinach od 7:00 do 15:00 w miejscowości Miłków może wystąpić przerwa w dostawie wody.

przetarg sosnowka sierpnien 2019 miniII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Sosnówce, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 144/5 i 784/1 obręb 0007 Sosnówka gmina Podgórzyn AM 1 o powierzchni łącznej 8,2102 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/0005042/7 – wolna od wpisów i ostrzeżeń.
Cena wywoławcza nieruchomości: 6.568.160,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).

007 IMG 5039 mini

Dzień Dziecka to wspaniała okazja do wspólnej zabawy. Na dużych i małych, w sobotę 1 czerwca, na placu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce, podczas Pikniku Rodzinnego czekały niespodzianki i atrakcje.

DolnySlask

Materiał przygotowany jest na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

52 IMG 4970 miniW czwartek 30 maja 2019r. odbył się na Cmentarzu Jeńców Wojennych w Borowicach, uroczysty Apel Poległych, którym uczczono pamięć wszystkich, którzy zginęli budując Drogę Sudecką.

krusPodstawą bezpiecznej praca w gospodarstwie rolnym są sprawne maszyny i narzędzia oraz  odpowiednio zabezpieczone ruchome części tych urządzeń.

02 IMG 4712 miniW dniach 21-26 maja 2019, na przestrzeni ponad 700 km, przez cztery województwa i całą zachodnią Polskę, kolarze z całego świata zmierzyli się ze sobą, pokonując 5 etapów o zróżnicowanej trudności.

02 IMG 4079 mini3 maja 2019r.  w OW Karolinka odbył się wernisaż wystawy Jana Szarana ”Moje bazgroły”. Rysunki przedstawiające kościółki i cerkiewki górskie można było oglądać na odbywającej się w ośrodku wystawie od 1 do 5 maja 2019r.

Nieruchomości miniWÓJT GMINY PODGÓRZYN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

prow 2014 2020Z wielką radością informuję, iż w bieżącym roku, dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uruchomione zostało nowe działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".