W styczniu 2020r. został oddany do użytku wyremontowany most nad potokiem Podgórna przy ul. Dąbrowskiego w Podgórzynie.

Remont polegał na odbudowie mostu drogowego nad potokiem Podgórna (KM 2+898) w Podgórzynie wraz z przebudową sieci wodociągowej i gazowej, przebudową sieci telekomunikacyjnej, organizacją ruchu zastępczego i docelowego oraz robotami towarzyszącymi.

Koszt inwestycji to niecałe 2mln zł z czego prawie 80% zostało dofinansowane z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk Żywiołowych.