W dniu 17.09.2020 w centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbyła się konferencja Prasowa, której przewodnim tematem były opłaty za wodę i ścieki w Gminie Podgórzyn.

W konferencji wzięli udział: Wójt Gminy Podgórzyn - Mirosław Kalata, z-ca Wójta Gminy Podgórzyn - Tomasz Szewczyk oraz zaproszeni przedstawiciele Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji: Dariusz Daraż - nowy Prezes Spółki i Krzysztof Ślęzok Dyrektor ds. technicznych.

Jak wynikło z analizy przeprowadzonej przez nowego Prezesa KSWiK, dotychczasowa taryfa opłat wymagała korekty. Wysoka cena wynikała m.in. z tego, że ścieki z Miłkowa i Ścięgien miały już uwzględnioną wyższą taryfę związaną z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach, która według planów miała już funkcjonować. Ponieważ jednak jeszcze nie funkcjonuje, należło to skorygować. Dodatkowo w dotychczasowej taryfie uwzględniono koszty amortyzacji podatku od modernizacji oczyszczalni ścieków w Marczycach, którą już w ubiegłym roku Gmina Podgórzyn zadeklarowała, że wybuduje z własnych środków.

Zmniejszenie kosztów było możliwe również dzięki temu, że jesteśmy obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się gminą w regionie, a zwiększona ilość nowych odbiorców umożliwia hurtowe obniżenie ceny. Przy tej okazji wszyscy zgodnie podkreślili, jak bardzo ważna jest budowa nowoczesnej, wydajnej oczyszczalni, która będzie mogła obsłużyć stale zwiększającą się ilość zarówno mieszkańców jak przedsiębiorców.

Nowa taryfa opłat została KSWiK przesłana do Wód Polskich w dniu 15 września 2020r. i powinna zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021r. W/g wyliczeń KSWiK oplata za wodę i ścieki powinna obniżyć się o ok. 3zł za m3.

Wójt Mirosław Kalata zaznaczył też, że dzięki wspólnym rozmowom i staraniom P.O. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce, Pani Teresy Smykowskiej, został opracowany nowy oszczędnościowy Arkusz Organizacyjny dla tej placówki. Oszczędności uzyskane w ten sposób, umożliwiły na częściowe przywrócenie dopłat dla mieszkańców. Temat ten będzie poruszany na najbliższej sesji Rady Gminy Podgórzyn, a dopłaty obowiązywać mają od 1 września 2020r.