W dniu 14 września 2020r. do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zostało wysłane pismo o następującej treści:

"Działając w imieniu Mirosława Kalaty, którego pełnomocnictwo w załączeniu przedkładam, zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa przez:

Krzysztofa Zająca, który posługując się kontem użytkownika https://www.facebook.com/zajcu na Facebooku na stronie internetowej społeczności Zachełmie w dniu 11 września 2020 r. umieścił komentarz o następujących słowach „W ciągu ostatnich dwóch kadencji mieliśmy do czynienia z niejedną machlojką wójta.", przez co pomówił Mirosława Kalatę o postępowanie, które naraża go na utratę zaufania potrzebnego do stanowiska Wójta Gminy Podgórzyn tj. o czyn z art. 226 § 3 k.k.

UZASADNIENIE

Na portalu społecznościowym Facebook została założona strona internetowa przez społeczność sołectwa Zachełmie Gmina Podgórzyn, której administratorem jest Sołtys wsi, Robert Balcerek. W ostatnim okresie w gminie tej zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy na działkach nr:

  • 18/3 - budynek mieszkalny i 3 budynki rekreacji indywidualnej
  • 18/6 - budynek mieszkalny i 4 budynki rekreacji indywidualnej
  • 54/4, 54/6, 54/8 - 13 budynków mieszkalnych, budynek usługowy, wiaty, boisko sportowe
  • 56/4 - 27 budynków mieszkalnych.

Na portalu społecznościowym Facebook podjęta została dyskusja przez osoby zainteresowane w sprawie zamierzeń inwestycyjnych właściciela działek nr: 54/4, 54/6, 54/8 oraz 56/4. W dyskusji brał udział Krzysztof Zając, oponent Wójta Gminy Podgórzyn. Jego wypowiedź zawarta w komentarzu przekracza jednak zasady merytorycznej dyskusji i doprowadziła do poniżenia organu, jakim jest Wójt Gminy Podgórzyn, albowiem zmierza do pozbawienia tego organu w opinii publicznej należnego mu szacunku i autorytetu. Sformułowanie „w ciągu dwóch kadencji mieliśmy do czynienia z niejedną machlojką" użyte przez Krzysztofa Zająca jest sformułowaniem pejoratywnym, które kojarzy się z przekrętami, kantami, spekulacją, matactwem (słownik języka polskiego PWN). Krzysztof Zając swoim obraźliwym komentarzem zniesławił organ pomawiając go o przekręty, matactwo itp.

Z uwagi, iż zdaniem Wójta Gminy Podgórzyn komentarz opisany powyżej wypełnia znamiona art. 226 kk, wszczęcie postępowania przeciwko Krzysztofowi Zającowi jest uzasadnione.

Z poważaniem
adw. Anna Warczak"

Pismo do pobrania pdf [650.22 KB]