KSWiKKarkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuję, że w dniu 04.10.2020r. w wyniku uszkodzenia ciągu drenarskiego nastąpiło zanieczyszczenie ziemią zbiornika wody czystej, a następnie sieci wodociągowej z ujęcia wody „Miłków Dolny".

Niezwłocznie podjęto działania związane z czyszczeniem zbiornika, płukaniem i dezynfekowaniem sieci wodociągowej. Zapewniono dostawę wody zdatnej do picia z beczkowozu. W dniu 05.10.2020 została pobrana woda do analizy laboratoryjnej celem sprawdzenia przydatności wody do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszamy naszych Odbiorców za niedogodności, a w ramach rekompensaty zostanie Państwu naliczona 10% bonifikata za zużytą wodę za miesiąc październik 2020 r. Bonifikata dotyczy mieszkańców zasilanych z ujęcia „Miłków Dolny".

Z poważaniem
Prezes Zarządu
dr Dariusz Daraż


Aktualizacja 2020.10.06

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w załączeniu przekazuje sprawozdanie z badania wody wykonane po awaryjnym czyszczeniu zbiornika i sieci wodociągowej dla ujęcia „Miłków Dolny".
Badanie potwierdza przydatność wody do spożycia.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
dr Dariusz Daraż

Pismo do pobrania pdf [1.01 MB]