W dniu 07 października 2020r. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2020r. dotyczącego skargi Gminy Podgórzyn na rozstrzygnięcie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XII/135/19 z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Oznacza to, że z dniem 07 października 2020r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2020r. staje się prawomocny, co skutkuje wejściem w życie uchwały rady Gminy Podgórzyn nr XII/135/19 z dnia 31 lipca 2019r., która stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Podgórzyn Robertowi Balcerkowi wybranemu w okręgu wyborczym nr 1 z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy Podgórzyn.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do pobrania pdf [14.3 MB]

Link do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego