Jej śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich.

Halina była niesamowitą osobą, o wielkim sercu, w centrum, którego zawsze był drugi człowiek. Zawsze otwarta na potrzeby innych, wrażliwa, empatyczna, niosąca pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Jej zaangażowanie w sprawy publiczne, w życie lokalnej społeczności, działalność społeczną i czynny udział w inicjatywach charytatywnych, na trwałe zapisały się w historii Gminy Podgórzyn i pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z prowadzeniem prac mających na celu usunięcie awarii sieci wodociągowej w dniu 18.04.2024r. w miejscowości Sosnówka w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz zmniejszenie ciśnienia, do zaniku włącznie.

Gmina Podgórzyn w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i turystycznego na terenie Karkonoszy”, zakupiła sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Podgórzyn, znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Ruszył nabór zgłoszeń do IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia, którym bliskie są smaki regionów i dawne receptury, a wyjątkowe potrawy przygotowują z pasją i sercem.

Dnia 13.04.2024r. zawodnicy Karkonoskiego Klubu Karate Shotokan uczestniczyli w Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików w Karate WKF.

ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY PODGÓRZYN Z DNIA 14 MARCA 2024 ROKU w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Ścięgnach

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż wniosek pn. „ Inkubator Przetwórstwa w Podgórzynie” złożony przez Gminę Podgórzyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-220 otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 500 000 zł.

LXXXIII Sesja Rady Gminy Kadencji 2018-2023
15.04.2024r. godz. 11:00

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z  pracami na sieci wodociągowej od godz 22:00 w dniu w 11.04.2024r. do godz. 5:30 w dniu 12.04.2024r. nastąpi przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach:

Wszystkim członkom Gminnej Komisji Wyborczej w Podgórzynie oraz członkom obwodowych komisji wyborczych, operatorom informatycznym oraz wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu lokali wyborczych., składam serdeczne podziękowania za trud i zaangażowanie w proces zarówno przygotowania, przeprowadzenia oraz ustalenia wyników głosowania najtrudniejszych wyborów samorządowych w skali gminy i kraju.

W dniu 2024.04.07 w całej Polsce odbywały się wybory samorządowe. W dniu tym dokonaliśmy wyboru na stanowiska:

  • Wójta Gminy Podgórzyn
  • Radnych do Rady Gminy Podgórzyn
  • Radnych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
  • Radnych do Sejmiku Dolnośląskiego

uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2024 r. Urząd Gminy Podgórzyn, w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Wyborczy zorganizował bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania.

Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

W dniach 23 i 24.Marca .2024r na stawie Balaton – Staniszów odbyły się zawody Wędkarskie o ,,I Puchar Marzanny” który to składał się z dwóch jednodniowych Tur ;

Zapraszamy do lektury najnowszego
Biuletynu Gminy Podgórzyn
"Pogórze dla Ciebie"
Kwiecień 2023

Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na terenie gmin: Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba.

Jeleniogórska Policja wciąż odnotowuje szereg oszustw dokonanych na szkodę osób starszych i mieszkających samotnie np. popularną metodą „na wnuczka". Sprawcy przestępstw działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystując najczęściej zaufanie i „dobre serce" starszych osób.

Gospodarstwo rolne to szczególny warsztat pracy. Występują w nim liczne zagrożenia związane z obsługą maszyn, urządzeń i pojazdów, ale także przy obsłudze zwierząt gospodarskich i pracach polowych. Zawód rolnik jest szczególny również pod względem liczby niebezpieczeństw, na jakie gospodarz jest narażony w trakcie codziennych obowiązków. Gospodarstwo rolne jest dla rolników i członków ich rodzin jednocześnie miejscem pracy, domem i miejscem do wypoczynku.

Informacja Starosty Karkonoskiego z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie karkonoskim w 2024 r.

Gmina Podgórzyn uczestniczy w projekcie Szkolny Klub Sportowy, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

12 marca 2024 r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Z motywem przewodnim "Ludomir Różycki i tożsamość karkonoska" 15 lutego 2024r. w Podgórzynie odbyła się pierwsza edycja Karkonoskiego Forum Kultury. Do Centrum Aktywności Społecznej przybyło wiele osób: twórców i odbiorców szeroko pojętej kultury.

W związku z pojawieniem się w dniu wczorajszym tj. 12.03.2024 roku, na portalu społecznościowym informacji opublikowanej przez KWW Anny Kurowskiej pod hasłem: „Wójt próbuje ograniczać komitetom możliwość spotkań z wyborcami”, poniżej publikuję treści pism skierowanych do Wójta Gminy Podgórzyn przez KWW Anny Kurowskiej i odpowiedzi na nie.

Od dnia 13.03.2024 r., w związku z zamknięciem dla ruchu remontowanej drogi w Sosnówce, autobusy linii 19 jadące do Sosnówki Górnej będą kończyły i rozpoczynały swoje kursy na przystanku Sosnówka Dolna.

W dniu 8 marca w Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej w Ścięgnach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim sołtysom życzę niezmiernej energii, mądrości w podejmowaniu decyzji i cierpliwości w rozwiązywaniu spraw wiejskich. Niech Wasza praca przynosi owocne rezultaty i niech będzie źródłem satysfakcji dla Was i Waszej społeczności.

W dniach od 6-go lutego do 4-go marca odbyły się Warsztaty kulinarne pod kierunkiem naszej koleżanki Małgosi Szymanowskiej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim kobietom składam najlepsze życzenia zdrowia, samych radosnych dni i spełnienia marzeń osobistych oraz zawodowych.

Projekt jest muzyczną współpracą Szkoły Podstawowej w Podgórzynie i Podstawowej Szkoły Artystycznej w Libercu. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Podgórzyn.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci rolników do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Materiały z konferencji z okazji 10-lecia Rad Seniorów w Polsce, która odbyła się 12 czerwca 2023r.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko
Główny Specjalista ds. Finansowo-Księgowych  w Biurze Zarządu Spółki w Mysłakowicach

Podczas tegorocznego okresu karnawałowego zorganizowano bale dla Seniorów z Gminy Podgórzyn.Zapraszamy do krótkich foto- i video-relacji.

W dniu 12.02.2024r. odbyły się IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w półfinale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej w Pisarzowicach.

N. Z. O. Z. „Nasze Zdrowie” Pichlak, Szatanik – Praktyka Lekarska Sp.p. z siedzibą w Podgórzynie zatrudni:
Magistra Pielęgniarstwa lub
Pielęgniarkę Środowiskowo-Rodzinną

W minioną sobotę pięcioro zawodników Karkonoskiego Klubu Karate Shotokan brało udział w międzynarodowych zawodach karate WKF - Dresden Open.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej w dniu 25.01.2024r. w miejscowości Podgórzyn w godzinach od 08:00 do 15:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody oraz zmniejszenie ciśnienia, do zaniku włącznie. Ogłoszenie dotyczy ulic:

W dniu 12.01.2024, w remizie OSP w Miłkowie odbyła się 21 zabawa choinkowa, zorganizowana przez Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Podgórzynie.

Przedstawimy Państwu wywiady z Wójtem Gminy Podgórzyn, Mirosławem Kalatą, dot. realizowanych inwestycji, które mają służyć lokalnej społeczności.

Osoby, które chcą wspomóc poszkodowanych w wybuchu gazu w Sosnówce, mogą dokonywać wpłaty na konto Wspólnoty Mieszkaniowej.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata składa serdeczne podziękowania za włączenie się w organizację - Świątecznej Paczki dla osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących:

Zasady odbioru odpadów komunalnych
Kalendarz odbioru odpadów komunalnych
Ogłoszenia o zbiórce sprzętu wielkogabarytowego

W dniu 19 grudnia 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej "Pogórze" w Podgórzynie odbyło się oficjalne przekazanie artykułów strażackich dla dwóch jednostek działających na terenie Gminy Podgórzyn. Sprzęt zakupiony został w ramach umowy z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

PUPiH COM-D Jawor Sp. z o.o.,
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Podgórzyn
Styczeń 2024 - Czerwiec 2024
Odpady będą odbierane w godz. 6:00 do 20:00

W czwartek 14 grudnia 2023r. miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu multimedialnego, którym Gmina Podgórzyn wsparła Straż Graniczną w Jeleniej Górze.

W sobotę (16.12) w Lutyni zawodnicy Karkonoskiego Klubu Karate Shotokan uczestniczyli w Finale Dolnośląskim Igrzysk Dzieci, Młodzieży i Licealiada w Karate.

Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy w poniedziałek (18.12.2023r.) Jacka Sałaputę – znakomitego dziennikarza, radiowca.

9 grudnia 2023r. w centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyły się Mikołajki Gminne dla Dzieci z Gminy Podgórzyn. Na spotkanie z Mikołajem zjawiło się prawie 40ro dzieci.

02 grudnia w nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Grodzisku Mazowieckim odbył się II Puchar Polski Dzieci i Młodzików w Karate. Organizatorem zawodów był UKS BUDO Grodzisk Mazowiecki pod auspicjami Polskiej Unii Karate.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje iż od 14 grudnia 2023 r. do dnia 12 stycznia 2024 r. można będzie składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia nr 447 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim

Rolnicy oraz inne osoby wykonujące prace i przebywające w gospodarstwie rolnym są narażone na wiele niebezpiecznych czynników, które mogą powodować wypadki i choroby zawodowe. Dbając o bezpieczeństwo w rolnictwie, dbamy o zdrowie i życie. Dlatego, tak ważna jest edukacja i przedstawianie zagrożeń, jakie najczęściej występują w tym sektorze gospodarki.

W związku z planowanym uruchomieniem naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Urząd Gminy Podgórzyn przygotował ankiety celem określenia skali zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców naszej Gminy.

Gmina Podgórzyn w związku z opracowywanym i planowanym do złożenia wniosku w organizowanym naborze do Programu Ciepłe Mieszkanie, który rozpoczął się w dniu 29.09.2023 r. i potrwa do dnia 31.01.2024 r., do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Jeleniej Górze informuje iż planowane uruchomienie naboru dla Mieszkańców Gminy Podgórzyn, m.in. na wymianę nieefektywnego źródła ciepła, stolarkę okienną i drzwiową, którzy są właścicielami lokali w budynkach wielorodzinnych a także Wspólnot Mieszkaniowych nastąpi w I kwartale 2024 r. Nabór trwał będzie przez 2 lata aż do 31.12.2025 r.

Wójt Gminy Podgórzyn przypomina o obowiązku właścicieli nieruchomości, wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegającym na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W dniu 19.10.2023 r. odbył się planowany wyjazd naszej Rady Seniorów Gminy Lubawka wraz z zespołem tanecznym do Rady Seniorów w Podgórzynie.

W dniu 21 listopada 2023r. odbyła się we Wrocławiu uroczysta Gala Wzorowych Gmin, na której statuetkę Zwycięzcy dla Gminy Podgórzyn w imieniu Pana Wójta Mirosława Kalaty odebrał Zastępca Wójta Tomasz Szewczyk.

Za nami II Gala Karkonoskiej Marki Lokalnej, 14 listopada w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie.

11 listopada 2023r. na Skwerze Laboranta w Miłkowie odbyły się uroczyste II Powiatowe Obchody Święta Odzyskania Niepodległości - "Polskie Drogi Do Niepodległości".

Jesteśmy małżeństwem, które z miasta przeniosło się do Podgórzyna I jesteśmy tym miejscem oczarowani, dlatego właśnie chcemy się z Państwem tym podzielić. Miejsce z widokiem na góry i zbiornik wodny, miejsce w którym odpoczniesz od miejskiego zgiełku w gronie przyjaciół, rodziny i bliskich.

Domek BB
ul.Ogrodowa 9a
58-562 Podgórzyn
tel. +48 888 916 922, +48 603 931 345
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.domekbb.pl

Zapraszamy Państwa na wypoczynek do nowo odrestaurowanego zabytkowego obiektu, położonego u podnóża Karkonoszy, 2 km przed Karpaczem z pięknym widokiem na Śnieżkę.

Villa Agnes
Sudecka 26
58-535 Miłków
tel. 577 750 300
WWW.: villa-agnes-indoor-lodging.business.site
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

„Domek Ale Fajnie”, to całoroczny domek do wynajęcia w górach, u podnóża Grabowca. Jest on ogrzewany i do wyłącznej dyspozycji dla maksymalnie 5 osób.

Domek Ale Fajnie
ul. Lipowa 6,
Miłków
tel.: 695 591 281
WWW: domekalefajnie.pl
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakątek Górski jest zlokalizowany w miejscowości Sosnówka w gminie Podgórzyn w Województwie Dolnośląskim. Ośrodek usytuowany jest u podnóża gór Karkonoskich w otoczeniu zbiornika wodnego Sosnówka.

Zakątek Górski
ul. Strażacka 4E,
Sosnówka
tel. +48534934858
WWW: www.zakatekgorski.pl 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do Domku Drwala w Sosnówce. Domek całoroczny, max 6 osobowy w przypadku większej liczby osób prosimy pytać o zgodę właściciela, na miejscu znajduje się darmowy parking, miejsce ogniskowe, grill, zadaszony taras, ogród, huśtawka i domek dla dzieci.

Nasz ośrodek stanowi doskonałą ofertę dla turystów szukających noclegów w miejscu położonym blisko gór, single tracków, ale nieco z dala od zatłoczonego centrum Karpacza czy Szklarskiej Poręby. Piękne miejsce, w którym położona jest Ostoja pozwoli Państwu cieszyć się urokami Karkonoszy i okolic. Z tego miejsca można wyruszyć pieszo do górskich schronisk lub przewędrować pięknymi szlakami okalającymi zamek księcia Henryka, Zamek Chojnik, czy też zalew Sosnówka.

Ostoja Karkonoska
ul. Jana Pawła II 33
58-562 Podgórzyn
tel.  793385695, 792385695
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
FB/ostojakarkonoska

Grzywaczówka - nazwa pochodzi od nazwiska właścicieli Małgorzaty i Krzysztofa Grzywacz. Świadczymy usługi turystyczne . Posiadamy 6 domków czynnych cały rok .

Przesieka w Dolinie Czerwieni
tel. 509 400 294
tel. 515 275 797
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do Zachełmia. Obiekt oferuje 3 komfortowo wyposażone 6-osobowe Domki całoroczne oraz Dom Główny, w którym znajduje się 150m2 apartament przeznaczony dla 7 osób oraz strefa SPA dla każdego z Gości (sauna oraz tężnia solankowa).

Centrum Spokoju
Zachełmie 7a
58-562 Zachełmie
tel. +48 733 777 797
WWW: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mail: centrumspokoju.com
FB/profile.php?id=100076003660716
insta/centrumspokoju_zachelmie/

Niniejszym informujemy, że w związku z obchodami II Powiatowych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości - "Polskie Drogi Do Niepodległości", w dniu 11.11.2023r. w godz od 15:00 do 19:00, zostanie zamknięta droga nr. 366 w Miłkowie, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami ul. Św. Jadwigi i ul. Kolejowej.

Gmina Podgórzyn otrzymała w roku 2023 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 8000,00 zł.

Umowa dotycząca „Przebudowy drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn – Borowice – Sosnówka w km 0+000,00 do 5+002,00” została podpisana.

Gmina Podgórzyn otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023.

PUPiH COM-D Jawor Sp. z o.o.,
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Podgórzyn
Lipiec 2023 - Grudzień 2023
Odpady będą odbierane w godz. 6:00 do 20:00

pobierz

Informujemy, że od dnia 27.10.2023 r. do 30.11.2023 r., ze względu na prowadzenie prac gospodarczych zamknięty zostaje odcinek szlaku niebieskiego, żółtego oraz single tracki: Zmora i Doppler w okolicach Grzybowca, w Leśnictwie Michałowice.

W dniu 20 października 2023 r. w Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze” w Podgórzynie odbył się „Wieczór poezji”.

W niedzielę 15 października 2023r. Polacy głosowali w wyborach do Sejmu, Senatu oraz w referendum. tegoroczne wybory charakteryzowały się szczególnie wysoką frekwencją, bo aż ponad 74% w wyborach do sejmu i senatu oraz ponad 41% w referendum.

12 października 2023r.Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceminister Marzeny Machałek, senatora Krzysztofa Mroza oraz przedstawicieli samorządów, do których trafiły ogromne pieniądze na wsparcie w realizowaniu zaplanowanych, a niekiedy już rozpoczętych inwestycji.

Czas jesieni to okres, w którym gospodarstwa rolne zaczynają przygotowywać się do zakończenia prac rolnych na polu. Koniec żniw nie oznacza jednak końca prac w gospodarstwie rolnym, jest wiele zadań, które rolnik musi jeszcze wykonać. Ważne natomiast jest to, aby wszystkie te prace wykonane zostały jeszcze przed zimą.

uprzejmie informuję, iż w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem, zgodnie z poniższym rozkładem jazdy.

16-17 września w Karpaczu odbyła się V edycja międzynarodowego turnieju siatkarskiego Milanos Cup 2023 organizowany przez Stowarzyszenie Milanos z Miłkowa.

W dniu 19 września 2023 roku w CAS w Podgórzynie odbyło się zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn , w którym uczestniczyła Pani Ewa Szturo- Sekretarz Gminy Podgórzyn.

26 sierpnia 2023r. na placu przy „Lipkach” w Przesiece, odbyły się Amatorskie Mistrzostwa Przesieki w Petanque 2023.

Informacja Starosty Karkonoskiego z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie karkonoskim w 2023 r.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z prowadzeniem prac mających na celu usunięcie awarii sieci wodociągowej w dniu 25.09.2023r. w miejscowości Miłków w godzinach od 9:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz zmniejszenie ciśnienia, do zaniku włącznie. Przewidywany czas usunięcia awarii może ulec zmianie. Ogłoszenie dotyczy ulic:

Dnia 19 września 2023r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego posterunku policji w Podgórzynie.

W dniu 18 września 2023r. w Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę kompleksu, w którym znajdzie się ośrodek zdrowia, siedziba OSP i centrum kulturalne.

W czwartek 14.09 w miejscowości Borowice woj.dolnośląskie (okolice O.W Łokietek) zaginął kot o imieniu Tadeusz. Tadzio ma 3 lata, nie wrócił do domu na noc(pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja). Bardzo możliwe że ktoś zabrał ze sobą kota myśląc ze się zgubił bo ten jest bardzo przyjazny np. grzybiarz, wczasowicz (mieszkam w miejscu otoczonym lasem). Kot ma ZIELONE OCZY BIAŁE ŁAPKI I RÓŻOWY NOSEK. Jest dużym kotem, waży około 5,5KG.
Bardzo za nim tęsknie bardzo proszę o jakiekolwiek informacje o nim lub o ostatnim miejscu gdzie go państwo widzieli. Każda pomoc jest dla mnie światełkiem w tunelu.
Nr kontaktowy 791-306-777 lub 75-76-16-422

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinar pt. „Wsparcie na rozwój firm w perspektywie 2021-2027” – 28.09.2023 r.
W trakcie webinarium zostaną przedstawione informacje dla przedsiębiorców na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji oraz instrumentów zwrotnych na rozwój i innowacje ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027 .

W dniach 16 i 17 września 2023r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie odbyła się druga część Dni Gminy Podgórzyn. Tym razem na sportowo i rodzinnie.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Podgórzyn informuje, że w związku z prowadzeniem prac mających na celu usunięcie awarii sieci wodociągowej w nocy z dnia 18.09.2023r. na 19.09.2023r. w miejscowości Sosnówka w godzinach od 23:00 do 7:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz zmniejszenie ciśnienia, do zaniku włącznie. Awaria dotyczy ulic:

15 września 2023r. w centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie odbyło się coroczne Narodowe Czytanie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Podgórzynie.

W dniu 15 września 2023 r w Sali spotkań Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie pary mieszkające na terenie Gminy Podgórzyn obchodziły swoje jubileuszowe pożycia małżeńskie.

9 Września 2023r. na boisku gminnym w Podgórzynie odbyła się pierwsza część wydarzenia pod nazwa Dni Gminy Podgórzyn 2023.

Wybory do izb rolniczych - obwieszczenie Z dnia 5 września 2023r.

Zapraszamy na zebranie Rady Seniorów Gminy Podgórzyn w dniu 19 września 2023 roku na godz. 10.00 do Centrum Aktywności Społecznej w Podgórzynie ul. Żołnierska 13.