Osoby, które chcą wspomóc poszkodowanych w wybuchu gazu w Sosnówce, mogą dokonywać wpłaty na konto Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wpłaty zostaną przeznaczone na niezbędną odbudowę i remonty zniszczonych lokali, aby ich mieszkańcy mogli jak najszybciej powrócić do swych domów.

Dane do przelewu:.
Wspólnota Mieszkaniowa FABRYCZKA
ul. Liczyrzepy 45 i 45A
58-564 Sosnówka
rachunek nr : 56 1050 1751 1000 0092 2877 7539 prowadzony przez ING Bank Śląski
z dopiskiem „WYBUCH GAZU”