W niedzielę 15 października 2023r. Polacy głosowali w wyborach do Sejmu, Senatu oraz w referendum. tegoroczne wybory charakteryzowały się szczególnie wysoką frekwencją, bo aż ponad 74% w wyborach do sejmu i senatu oraz ponad 41% w referendum.

W naszej gminie można było głosować w siedmiu lokalach wyborczych:

  1. Podgórzyn, Zachełmie Centrum Aktywności Społecznej „Pogórze" w Podgórzynie, ul. Żołnierska 13, 58-562 Podgórzyn
  2. Przesieka Harcerska Baza Karkonoska w Przesiece, Przesieka ul. Karkonoska 27, 58-562 Podgórzyn
  3. Marczyce, Staniszów Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Staniszowie, Staniszów 59, 58-500 Jelenia Góra
  4. Sosnówka, Borowice Szkoła Podstawowa w Sosnówce, ul. Szkolna 5, 58-564 Sosnówka
  5. Miłków, Głębock Szkoła Podstawowa w Miłkowie, ul. Szkolna 2, 58-535 Miłków
  6. Ścięgny Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej, Ścięgny ul. Sportowa 1C, 58-535 Miłków
  7. Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce, ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka

W gminie Podgórzyn wyniki wyborów oraz referendum przedstawiają się następująco:

Wybory do sejmu:

Komitet / Obwód Podgórzyn Przesieka Staniszów Sosnówka Miłków Ścięgny DPS
Sosnówka
Razem
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 29 8 17 12 16 9 4 95
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI 136 19 68 56 86 65 5 435
KW NOWA LEWICA 99 47 66 110 66 41 2 431
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 311 70 158 168 257 120 16 1100
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 76 19 50 25 50 30 1 251
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 585 143 385 328 522 283 0 2246
KW POLSKA JEST JEDNA 19 0 6 9 15 5 2 56

Wybory do senatu:

Kandydat / Obwód Podgórzyn Przesieka Staniszów Sosnówka Miłków Ścięgny DPS
Sosnówka
Razem
MISZTELA Damian - KWW NASZA LEWICA 77 30 164 68 72 36 2 449
MRÓZ Krzysztof Stanisław - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 322 73 45 163 285 137 15 1040
OBRĘBALSKI Marek Adam - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 102 25 37 59 82 32 2 339
 PAWELCZYK Robert Sebastian - KW POLSKA 2050 68 14 11 39 58 31 8 229
 STRAUS Patryk Piotr - KW NOWA DEMOKRACJA - TAK 31 6 450 7 29 301 1 825
 ZAWIŁA Marcin Edward - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 652 161 744 372 491 554 1 2975

Referendum:

Pytanie / Obwód Podgórzyn Przesieka Staniszów Sosnówka Miłków Ścięgny DPS
Sosnówka
Razem
TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE TAK NIE
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? 16 464 2 112 15 248 11 238 21 455 15 183 4 23 84 1723
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? 29 453 8 107 18 243 16 232 31 446 15 183 2 24 119 1688
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? 18 460 3 112 20 241 9 237 34 439 15 183 8 22 107 1694
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? 16 458 0 110 17 246 11 236 21 452 16 182 4 25 85 1709

Frekwencja w Gminie Podgórzyn wyniosła:

Głosowanie / Obwód  Podgórzyn 
 Przesieka 
 Staniszów 
 Sosnówka 
 Miłków 
 Ścięgny 
 DPS
 Sosnówka 
Razem
Wybory do sejmu 73,89% 77,48% 78,94% 70,79% 69,70%  69,33% 61,82%  72,74% 
Wybory do senatu 73,77% 77,48% 78,94% 70,79% 70,24%  69,21% 58,18%  72,79% 
Referendum 30,75% 30,20% 29,56%  27,07%  35,16%  27,59%  58,18%   30,80% 

"Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w organizacji tegorocznych wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym. Wasze zaangażowanie i praca były kluczowe dla sprawnej realizacji procesu wyborczego.
WIELKIE WYRAZY UZNANIA składam na ręce Członków Komisji Wyborczych, którzy z ogromnym poświęceniem i skrupulatnością wykonywali swoje zadania i pracowali całą noc ,aby zapewnić prawidłowy przebieg głosowania.
Wyrażam też wielkie słowa uznania osobom i podmiotom zaangażowanym w przygotowanie i obsługę lokali wyborczych min.: Szkoła Podstawowa w Sosnówce, Szkoła Podstawowa w Miłkowie, Młodzieżowe Schronisko w Staniszowie, Centrum Aktywności w Ścięgnach oraz w Podgórzynie, DPS w Sosnówce, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Podgórna”, pracownikom Urzędu Gminy w Podgórzynie.
Podziękowania również kieruje dla całego zespołu Krajowego Biura Wyborczego – delegatura w Jeleniej Górze oraz dla Urzędnika Wyborczego Pani Joannie Osińskiej za wszelką pomoc, nadzór i profesjonalizm w działaniu na rzecz organizacji wyborów.
Dzięki Wam Gmina Podgórzyn może rozwijać się w duchu demokracji.
Wspólną pracą mogliśmy umożliwić mieszkankom i mieszkańcom, a także gościom przebywającym w tym czasie w naszej gminie, udział w prawdziwym święcie demokracji, jakim jest prawo wyborcze.

Danuta Śliwińska"