Miło jest nam poinformować, że w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2023 projekt złożony przez:

  1. Stowarzyszenie Koła Gospodyń "Miłkowianie” pt. „Mieszkańcy Miłkowa działają razem dla dobra wspólnego i poprawy wizerunku naszej miejscowości” uzyskał dofinansowanie w wysokości 5000,00 zł.
  2. Stowarzyszenie "Aktywne Ścięgny" pt. „Młodzież Ścięgien działa ekologicznie” uzyskał dofinansowanie w wysokości 4760,00 zł.

Głównym celem projektu „Mieszkańcy Miłkowa działają razem dla dobra wspólnego i poprawy wizerunku naszej miejscowości” będzie wspólne działanie mieszkańców Miłkowa w celu poprawy wyglądu ogródka znajdującego się przed wejściem do Domu Kultury Ekran i Biblioteki Publicznej w Miłkowie. W ramach projektu zakupione zostaną elementy małej architektury tj. ławki i stolik, kosz na śmieci, stojak na rowery, lampy solarne. Teren zostanie uprzątnięty, zostaną również przeprowadzone nasadzenia kwiatów i krzewów. Mieszkańcy a szczególnie seniorzy chcą uczynić to miejsce przyjaznym i ciekawym, które daje możliwość przebywania w miłym otoczeniu.

Głównym celem projektu „Młodzież Ścięgien działa ekologicznie” będzie pogłębienie wiedzy na temat znaczenia prawidłowej segregacji śmieci, negatywnego wpływu dzikich wysypisk na środowisko oraz znaczenia owadów w ogólnie pojętym ekosystemie. Projekt ma zwiększyć świadomość ekologiczną młodzieży w miejscowości Ścięgny oraz ją zintegrować. W ramach projektu planowane są dwa spotkania edukacyjne z młodzieżą. Podczas pierwszego zlikwidowane zostanie jedno z dzikich wysypisk śmieci w miejscowości Ścięgny, następnie przeprowadzona zostanie pogadanka z udziałem pracownika Związku Gmin Karkonoskich na temat zagrożeń dla środowiska, roli segregacji odpadów oraz możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Spotkanie zakończy ognisko integracyjne. Na drugim spotkaniu uczestnicy dowiedzą się jak wielka dla całego ekosystemu jest rola owadów, zostaną także przeprowadzone warsztaty budowy domków dla owadów.

Nabór wniosków realizowany był w ramach Programu Działaj Lokalnie 2023. W ramach konkursu złożono ostatecznie 11 wniosków, komisja wybrała do finansowania łącznie 6 wniosków.