mzk jelenia noweWójt Gminy Podgórzyn informuje, że od dnia 1 czerwca 2024r. zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu linii nr 4 – przedłużenie trasy do przystanku Sosnówka Górna (Hotel Seidorf) z pominięciem przystanku Borowice Kalevala dla następujących kursów:

Dni robocze odjazd z Centrum Przesiadkowego w Cieplicach

  • 5:20
  • 7:05
  • 16:46
  • 21:38

Sobota odjazd z Centrum Przesiadkowego w Cieplicach

  • 8:42
  • 11:40
  • 17:40

Niedziela i święta odjazd z Centrum Przesiadkowego w Cieplicach

  • 12:09
  • 14:40
  • 18:40

Powyższe zmiany obowiązywać będą do dnia 31.08.2024r.