W związku z pojawieniem się w dniu wczorajszym tj. 12.03.2024 roku, na portalu społecznościowym informacji opublikowanej przez KWW Anny Kurowskiej pod hasłem: „Wójt próbuje ograniczać komitetom możliwość spotkań z wyborcami”, poniżej publikuję treści pism skierowanych do Wójta Gminy Podgórzyn przez KWW Anny Kurowskiej i odpowiedzi na nie.

Pismo z dnia 03.04.2024  pdf [166.32 KB],
Pismo z dnia 11.04.2024  pdf [100.69 KB],