Wójt Gminy Podgórzyn Mirosław Kalata składa serdeczne podziękowania za włączenie się w organizację - Świątecznej Paczki dla osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących:

- Gorące podziękowania składam Radnym Gminy Podgórzyn, sołtysom, prywatnym darczyńcom, przedsiębiorcom oraz pracownikom Urzędu Gminy, którzy corocznie spontanicznie organizują dla rodzin z naszej gminy świąteczną pomoc. To dzięki Waszej pomocy mogliśmy obdarować paczkami 60 osób w naszej Gminie.

Serdecznie dziękuję za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość.

Szczególne podziękowania składam w imieniu obdarowanych za hojność w czynieniu Świąt Bożego Narodzenia tak wyjątkowymi, pełnymi radości i wzruszenia."