krus Bezpiecznei z substancjami 

Niebezpieczne substancje to m.in. środki ochrony roślin, nawozy i paliwa. Preparaty te zawierają wiele substancji toksycznych. Niewłaściwie użyte, magazynowane czy transportowane mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Inne substancje zagrażające bezpieczeństwu rolnika to:

 • tlenek węgla CO (czad) – silnie trujący, bezwonny gaz, praktycznie niewyczuwalny; dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu;
 • siarkowodór - gaz powstający podczas gnicia cząstek organicznych np. w szambach; w zależności od stężenia może wywołać utratę przytomności, a nawet śmierć;
 • pyły powstające na przykład podczas cięcia drewna, szlifowania, młócenia, przesypywania nawozów.

10 zasad bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji w rolnictwie:

 1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
 2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych na niej zaleceń.
 3. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
 4. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
 5. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
 6. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
 7. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
 8. Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniami, zgodnie z instrukcją.
 9. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
 10. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia, zatrucia niebezpieczną substancją.

Skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy podczas stosowania niebezpiecznych substancji:

 • Ostre zatrucia wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu
 • Przewlekłe zatrucia, powstające na skutek kumulowania się małych dawek substancji niebezpiecznych w organizmie przez dłuższy czas
 •  Problemy zdrowotne – nawet po upływie kilku czy kilkunastu lat – trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości
 • Skażenie środowiska naturalnego i szkodliwy wpływ na pożyteczne organizmy, np. pszczoły miodne

Poniżej kilka wskazówek, jak się zachować, gdy podejrzewamy zatrucie niebezpieczną substancją:

 • wezwij pomoc – zadzwonić pod nr alarmowy 112; w oczekiwaniu na pomoc nie należy zostawiać poszkodowanego samego
 • spróbuj zidentyfikować truciznę – jeśli to możliwe porozmawiaj z poszkodowanym
 • nie wywołuj wymiotów, nie neutralizuj substancji chemicznych w żołądku – decyzja o takim postępowaniu należy do lekarza
 • jeśli poszkodowany jest przytomny, zachęć go do przepłukania jamy ustnej letnią wodą

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska
Specjalista
PT KRUS w Jeleniej Górze
Źródło:
www.krus.gov.pl