Jej śmierć zaskoczyła i zasmuciła nas wszystkich.

Halina była niesamowitą osobą, o wielkim sercu, w centrum, którego zawsze był drugi człowiek. Zawsze otwarta na potrzeby innych, wrażliwa, empatyczna, niosąca pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Jej zaangażowanie w sprawy publiczne, w życie lokalnej społeczności, działalność społeczną i czynny udział w inicjatywach charytatywnych, na trwałe zapisały się w historii Gminy Podgórzyn i pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Halina Kacprzak w latach 1994 – 2024 była sołtysem Głębocka, wspierając i działając na rzecz i dobro jego mieszkańców.

Społeczność lokalna poznała Ją lepiej podczas pełnienia przez Nią funkcji Radnej Gminy Podgórzyn w okresie: od 2014 roku do 2024 roku.
W VII kadencji Rady Gminy Podgórzyn (lata 2014 – 2018) była jej Przewodniczącą.
W VIII kadencji Rady Gminy Podgórzyn (lata 2018 – 2024) przewodniczyła Komisji Administracyjnej i Spraw Społecznych.
W ostatnich wyborach samorządowych uzyskała mandat Radnej na kolejną – IX Kadencję Rady Gminy Podgórzyn.

Halinka zainicjowała i prowadziła akcję pomocy potrzebującym namawiając Radnych do przekazywania części swojej diety na ten cel. Fundusze te były przekazywane m. in. do Domu Pomocy Społecznej, Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy, poszkodowanym
w różnych zdarzeniach i sytuacjach losowych.

Halinko,
dziękujemy Ci za Twoje oddanie i działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Dziękujemy za dobre słowo, wsparcie, otwartość na współpracę dla wspólnego dobra.

Mężowi i Rodzinie Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Spoczywaj w pokoju wiecznym.

Mirosław Kalata – Wójt Gminy Podgórzyn wraz z pracownikami Urzędu
Bartosz Polaczek – Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn wraz z Radnymi

Halina Kacprzak klepsydra