Dolny Śląsk napisGmina Podgórzyn realizuje projekt pn. "Rada Seniorów Gminy Podgórzyn w integracji i aktywizacji osób starszych poprzez realizację wspólnych zamierzeń o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 10.000zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.000 zł.

Zakresem zadania jest organizacja następujących wydarzeń:

  • Integracja seniorów w realizacji zamierzeń pro- zdrowotnych w oparciu o kąpiele lecznicze Termy Cieplickie
  • Warsztaty wokalne Zespołu Szafiry
  • Spotkanie integracyjne z Forum Seniorów Województwa Opolskiego
  • Warsztaty pod nazwą „Dobre praktyki organizacji senioralnych w Gminie Podgórzyn„

Realizacja zadania przyczyni się do integracji oraz aktywizacji osób starszych, szczególnie tych, które dotychczas nie brały aktywnego udziału w zamierzeniach organizowanych i inspirowanych przez Radę Seniorów Gminy Podgórzyn. Poprzez skorzystanie z oferty basenów termalnych i SPA Termy Cieplickie, poprawi się kondycja psychofizyczna Seniorów. Wspólne warsztaty grup senioralnych oraz możliwość wymiany doświadczeń z Radami Seniorów z różnych regionów oraz organizacji, pozwoli wzbogacić Gminnej Radzie Seniorów swoją wiedzę do wykorzystania w przyszłych działaniach. Warsztaty wokalne zespołu Szafiry to dobry przykład działania i integracji międzypokoleniowej, realizowanej pod patronatem Rady Seniorów.