sksGmina Podgórzyn uczestniczy w projekcie Szkolny Klub Sportowy, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.

Cele Programu

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Więcej informacji na stronie projektu - www.szkolnyklubsportowy.pl

Szkoły w Gminie Podgórzyn uczestniczące w programie:

Lp. Grupa Miejscowość Szkoła
1 Grupa I Miłków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowie
2 Grupa I Podgórzyn Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
3 Grupa II Podgórzyn Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
4 Grupa III Podgórzyn Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
5 Grupa I Sosnówka Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce
6 Grupa II Sosnówka Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce
6 Grupa I Ścięgny Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta