20 jVGObnx7W środę (05.06.2024r.) w Centrum Aktywności Społecznej i Kulturalnej odbyły się wybory na funkcję Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej w Ścięgnach.

Na wstępie zebrani złożyli podziękowania dotychczasowej pani sołtys Annie Respondek  za długoletnią bardzo dobrą współpracę.

W wyniku głosowania sołtysem sołectwa został wybrany Pan Jarosław Mazur.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

W kolejnym głosowaniu, do Rady Sołeckiej, wybrane zostały następujące osoby:

  • Maciej Zapała,
  • Aneta Ferenc,
  • Paweł Mrozik,
  • Renata Lekszycka
  • Adam Lekszycki