Urząd Gminy w Podgórzynie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

uczniowie szkół do 15 września 2023 r.,

uczniowie wyznaczonych kolegiów do 15 października

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów – tj. 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Uwaga: druk wniosku można pobrać na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podgórzyn oraz w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 w pokoju nr 13.