Tytuł projektu : Muzycznie ponad granicami
Numer projektu : N.002.04.0015
Wnioskodawca / Partner wiodący : Gmina Podgórzyn
Partner projektu : Základní umělecká škola, Liberec (Podstawowa Szkoła Artystyczna w Libercu)
Cel projektu : Celem projektu jest budowa integracji transgranicznej na bazie pogłębiania relacji między instytucjami oraz mieszkańcami polsko- czeskiego pogranicza.

Projekt jest muzyczną współpracą Szkoły Podstawowej w Podgórzynie i Podstawowej Szkoły Artystycznej w Libercu. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Podgórzyn.

Głównym elementem projektu będzie koncert symfoniczny, na którym zostanie wykonane po raz pierwszy Requiem Romana Samostrokova, a wykonawcami będą połączone chóry uczniów szkół z Podgórzyna i Liberca z towarzyszeniem muzyków z Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej.

Koncert odbędzie się 27.03.2024 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Podgórzynie o godzinie 18.30. Koncert otwarty dla publiczności z wolnym wstępem.

Efektem jest edukacja dzieci i dorosłych w zakresie wspólnej tożsamości kulturowej. Dzieci zapoznają się ze współczesną twórczością muzyczną, a następnie podejmą edukację dorosłych poprzez wykonanie tej twórczości. Efektem jest również nawiązanie bezpośredniej współpracy obu chórów, które dotychczas nie miały wspólnych przedsięwzięć, choć dorobek artystyczny mają. Zostanie więc nawiązana bezpośrednia współpraca obu Szkół: z Podgórzyna i Liberca, które nawiązały kooperację w tym projekcie nie tylko na rzecz realizacji tego zadania, ale w celu trwałej współpracy. Projekt polega na warsztatach dzieci w ramach chórów dziecięcych Szkoły Podstawowej w Podgórzynie oraz Szkoły Artystycznej w Libercu, a następnie prezentacji tych warsztatów w postaci międzynarodowego koncertu. Z tego powodu pierwszą grupą docelową są dzieci polskie i czeskie, które stworzą wspólny polsko-czeski chór dziecięcy. Drugą grupą docelową są mieszkańcy obszarów przygranicznych Polski i Czech, uczestnicy koncertu, czyli prezentacji efektów warsztatów, oraz odbiorcy, którzy będą adresatami promocji medialnych.

W odniesieniu do FMP projekt realizuje cele: 1.Pogłębienie współpracy w dziedzinie kultury i sportu w euroregionie 2. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i rozwój współpracy instytucji.

Produktem projektu będzie koncert symfoniczny. Polsko-czeski chór dzieci z towarzyszeniem orkiestry wykona po raz pierwszy utwór R.Samostrokova Requiem. Światowa premiera to wartość dodana dla wykonawców i odbiorców.
Rezultatem będzie muzyczna edukacja mieszkańców na bazie euroregionalnej twórczości i euroregionalnego wykonania. A w efekcie budowanie tożsamości, pogłębianie współpracy, przełamywanie stereotypów i barier.

Wyprodukowane będą :

  • plakat koncertowy
  • informator koncertowy
  • dodatek do gazety gminnej Pogórze

Plakat do pobrania pdf [102.84 KB], jpg [164.06 KB]

Muzycznie ponad granicami belka