NPRCz

Gmina Podgórzyn otrzymała w roku 2024 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości 14 500,00 zł.

Celem programu jest:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych
  • realizację działań promujących czytelnictwo.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

  • Przedszkole publiczne im. Stanisława Marusarza w Miłkowie – kwota dofinansowania 2 500,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie – kwota dofinansowania 12 000,00 zł,

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez MEN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: NPRCz-prezentacja - MEN

NPRCz 2023 belka