Podczas tegorocznego okresu karnawałowego zorganizowano bale dla Seniorów z Gminy Podgórzyn.Zapraszamy do krótkich foto- i video-relacji.


19.01.2024 - Ścięgny


30.01.2024 - Miłków


03.02.2024 - Staniszów


09.02.2024 - Podgórzyn


 10.02.2024 - Sosnówka