UCHWAŁA NR 2/2023 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  1. Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
  2. Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
  3. Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
  4. Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
  5. Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
  6. Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
  7. Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Parzniewie,
  8. Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
  9. Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,
  10. Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porostach,
  11. Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
  12. Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
  13. Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
  14. Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Olsztynie,
  15. Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
  16. Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.
 2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 24 września 2023 r.

§ 2.

 1. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 pdf Dokument do pobrania.