NPRCz

Gmina Podgórzyn otrzymała w roku 2023 wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 8000,00 zł.

Celem programu jest:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi,
  • organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
  • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Miłkowie – kwota dofinansowania 4000,00 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce – kwota dofinansowania 4000,00 zł,

DZIAŁANIA PODJĘTE W NASZYCH PLACÓWKACH W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnówce - www.spsosnowka.edu.pl,
  2. Szkoła Podstawowa im. S. Marusarza w Miłkowie - www.zspmilkow.szkolnastrona.pl

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez MEN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: NPRCz-prezentacja - MEN

NPRCz 2023 belka