• W 2023r. Gmina Podgórzyn wzięła udział w projekcie „EcoLogic – Study Trails” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt obejmował cztery wizyty studyjne w europejskich miastach.
  Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, poznanie rozwiązań z zakresu segregacji i utylizacji odpadów na terenie Unii Europejskiej. Projekt obejmował wizyty studyjne w zakładach utylizacji odpadów zlokalizowanych w Szwecji, Belgii, Niederlanach oraz we Włoszech. W delegacjach uczestniczyli pracownicy merytoryczni Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Podgórzyn, odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami.
  W sierpniu odbyła się czwarta, ostatnia wizyta studyjna w ramach projektu „EcoLogic- Study Trails” do zakładu utylizacji odpadów HVC w Alkmaar w Niderlandach, w której uczestniczyła Pani Katarzyna Motała- inspektor ds. gospodarki odpadami.
  HVC istnieje od 25 lat i kooperacją, która pracuje z 50 gminami i 8 spółkami wodnymi. Przedsiębiorstwo przetwarza odpady w energię poprzez spalanie odpadów resztkowych nienadających się do recyklingu. Wytwarzana energia dostarczana jest do okolicznych domów i w firm, w sumie trafia do około 2mln odbiorców.
  Firma jako pierwsza na świecie opracowała instalację, która wypłukuje pozostały popiół paleniskowy. W ten sposób powstaje czysty materiał, który w pełni zastępuje piasek morski. Można go stosować m.in. w budownictwie drogowym.
  Na terenie Holandii działa 10 nowoczesnych zakładów zwanych potocznie "spalarniami śmieci", które prowadzą gospodarkę odpadami, zgodnie z unijnymi przepisami.
  Celem wyjazdu była edukacja na temat rozwiązań zastosowanych w zakładzie oraz relacji zakładu z mieszkańcami oddalonych o parę kilometrów zabudowań.
 • W 2023r. Gmina Podgórzyn wzięła udział w Projekcie „EcoLogic – Study Trails” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt obejmował cztery wizyty studyjne w europejskich miastach.
  Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, poznanie rozwiązań z zakresu segregacji i utylizacji odpadów na terenie Unii Europejskiej. Projekt obejmował wizyty studyjne w zakładach utylizacji odpadów zlokalizowanych w Szwecji, Belgii, Niederlanach oraz we Włoszech. W delegacjach uczestniczyli pracownicy merytoryczni Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Podgórzyn, odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami.
  W ramach trzeciej wizyty studyjnej, w której udział wzięła Pani Sylwia Nowak- kierownik Referatu Ochrony Środowiska odwiedzono zakład termicznego przekształcania odpadów ISVAG w Antwerpii. Zakład przetwarza ponad 140 tys. ton rocznie. Dym wydobywający się z kominów jest w 99% procentach oczyszczony z toksyn. Zastosowane technologie pozwalają na ok 3000 ton metalu rocznie a powstały popiół jest wykorzystywany do budowy dróg.
  Podczas wizyty mogliśmy zobaczyć, jak odpady są poddawane różnym etapom, a następnie przechodzą proces spalania. Zakład termicznego przekształcania odpadów w Antwerpii stanowi doskonały przykład jak efektywnie wykorzystywać odpady jako surowiec do produkcji energii jednocześnie ograniczając negatywny wpływ na środowisko.
 • W 2023r. Gmina Podgórzyn wzięła udział w Projekcie „EcoLogic – Study Trails” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt obejmował cztery wizyty studyjne w europejskich miastach.
  Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, poznanie rozwiązań z zakresu segregacji i utylizacji odpadów na terenie Unii Europejskiej. Projekt obejmował wizyty studyjne w zakładach utylizacji odpadów zlokalizowanych w Szwecji, Belgii, Niederlanach oraz we Włoszech. W delegacjach uczestniczyli pracownicy merytoryczni Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Podgórzyn, odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami.
  Podczas pierwszej wizyty w Szwecji, Pani Katarzyna Motała- inspektor ds. gospodarki odpadami, miała okazję poznać działalność zakładu utylizacji odpadów Sysav, który imponuje swoim świadomym podejściem do gospodarki odpadami.
  Jednym z najbardziej imponujących elementów działalności Sysav jest ich zaawansowany proces sortowania i segregowania odpadów. Zakład stosuje innowacyjne technologie w procesie przetwarzania odpadów produkuje energię cieplną, materiał do budowy dróg oraz wzbogaca się o 40kg złota rocznie. Wytwarzana energia jest wydajnie wykorzystywana, zapewnia Malmö i Burlöv 60 procent ich zapotrzebowania na ciepło, a odpady zamieniają się w cenne zasoby energetyczne. To przykład doskonałego wykorzystania potencjału odpadów do pozyskiwania energii w sposób zrównoważony i ekologiczny. W trakcie wizyty uczestnicy mieli okazję porozmawiać z pracownikami Sysav, którzy podkreślali znaczenie edukacji ekologicznej i promowania zrównoważonego postępowania z odpadami.
  Podsumowując, wizyta studyjna w zakładzie utylizacji odpadów Sysav była dla nas niezwykle inspirująca i pouczająca. Działalność tej firmy stanowi doskonały przykład, jak zrównoważone podejście do gospodarki odpadami może pozytywnie wpłynąć na środowisko. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas wizyty będziemy wykorzystywać w naszej pracy.
 • W 2023r. Gmina Podgórzyn wzięła udział w Projekcie „EcoLogic – Study Trails” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt obejmował cztery wizyty studyjne w europejskich miastach.
  Celem projektu było poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, poznanie rozwiązań z zakresu segregacji i utylizacji odpadów na terenie Unii Europejskiej. Projekt obejmował wizyty studyjne w zakładach utylizacji odpadów zlokalizowanych w Szwecji, Belgii, Niederlanach oraz we Włoszech. W delegacjach uczestniczyli pracownicy merytoryczni Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Podgórzyn, odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami.
  W drugiej wizycie studyjnej wzięła udział Pani Sylwia Nowak- kierownik Referatu Ochrony Środowiska. Pani Sylwia miała okazję odwiedzić dwa zakłady przetwarzania odpadów: Rea Dalmine S.p.A w Bergamo oraz A2A Ambiente S.p.A. w mieście Brescia. Oba zakłady położone są blisko osiedli mieszkalnych jednak nie są uciążliwe dla mieszkańców. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, specjalistycznych filtrów kominowych oraz wysokiej temperatury spalania, zakłady nie wytwarzają dymu. Przedsiębiorstwo przetwarza 150 tys. ton śmieci rocznie, z których produkowane jest średnio 14,5MWh energii na godzinę. W najbliższej przyszłości firma planuje otwarcie kolejnego oddziału, gdzie będzie wytwarzane także ciepło do centralnego ogrzewania dla społeczności mieszkającej w okolicy spalarni. Zakład A2A zajmuje się przetwarzaniem odpadów oraz świadczy usługi asenizacyjne. Jest jednym z głównych dostawców elektryczności oraz gazu w Brescii w Lombardii oraz dostarcza wodę i dba o środowisko naturalne.
  Wizyta w Rea Dalmine S.p.A w Bergamo oraz A2A Ambiente S.p.A. była ciekawym doświadczeniem. Dzięki takim inicjatywom możemy świadomie działać na rzecz ochrony środowiska.