prow 2014 2020

Szanowni Mieszkańcy,

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż wniosek pn. „ Inkubator Przetwórstwa w Podgórzynie” złożony przez Gminę Podgórzyn w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-220 otrzymał pozytywną decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 500 000 zł.

Inkubator Przetwórstwa zostanie wybudowany obok marketu, przy drodze wojewódzkiej w Podgórzynie, gdzie obecnie budowane już jest Centrum Produktów i Usług Lokalnych.
Inkubator Przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego służyć będzie lokalnym wytwórcom, Kołom Gospodyń Wiejskich i wszystkim chętnym chcącym wejść na rynek ze swoimi przetworami oraz doradztwem w sprawie certyfikacji ich produktów. W zaprojektowanej specjalnie wyposażonej przestrzeni w budynku Inkubatora Przetwórstwa - będzie można przygotować i zapakować swoje produkty zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami sanitarnymi. Dzięki temu produkty te będzie można sprzedać np. w sklepiku z produktami lokalnymi w powstającym i będącym już na ukończeniu budynku Centrum Produktów i Usług Lokalnych realizowanym przez Stowarzyszenie Partnerstwo Ducha Gór.

Te dwa budynki będą stanowić idealny tandem dla rozwoju i promocji produktów lokalnych z terenu Gminy Podgórzyn a także z całego powiatu karkonoskiego, czego sobie i Państwu życzymy!

Umowa na realizację zadania została podpisana dnia 05.04.2024r.

tablica www fb Inkubator Przetwórstwa